Sidebar

23
led, út
37 Aktuality

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme Vás na výstavu projektu SGS Terra Sacra Incognita, kterou můžete navštívit v atriu Filozofické fakulty do 30. 1. 2018.

Výstava prezentuje výsledky společného úsilí studentů a akademických pracovníků katedry historie FF UJEP zdokumentovat a vyhodnotit dochované historické objekty na území Konojed a Zahořan v časovém období raného a vrcholného baroka.