Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

avi MEDAILONEK

Kontakty

e-mail: rebbarbora@email.cz
tel.: 475 286 503
kancelář: B 205

Vzdělání, profesní životopis

 • 2009 – 2018 doktorské studium – FF UK, katedra estetiky – školitel prof. Vlastimil Zuska, název disertační práce: umění a poznání
 • 2005 – 2009 navazující magisterské studium filosofie, FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, diplomová práce „Myšlení obrazu“, vedoucí Miroslav Petříček. 
 • 2002-2005 bakalářské studium – základy společenských věd – filosofie, estetika, Pedagogická fakulta, UJEP, bakalářská práce „Pravda v Hejdánkově filosofii“, vedoucí Martin Šimsa.

Pracovní zkušenosti:

 • 2014 – dosud, Odborný asistent Katedry politologie a filosofie, FF UJEP
 • 2011 – dosud, Odborný asistent Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK 
 • 2009 – 2012, sekretářka Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
 • 2009 – 2012, odpovědný redaktor nakladatelství OIKOIMENH
 • 2008 – 2012, editorka filosofického časopisu Nomádva (ISSN 1802-9132)
 • 2009 – 2011 – externí působení na FF UJEP v Ústí nad Labem – Filosofie umění, Česká filosofie 2009, Filosofie umění I., Četba Aristotelovy Poetiky, Česká filosofie 2010
 • 2010 – redaktorská činnost, nakladatelství Filosofia
 • 2006 – 2008 – šéfredaktorka filosofického časopisu Nomáda, ISSN 1802-9132
 • 9/2007 – 3/2008 – zahraniční výuka českého jazyka, Volkshochschule v Olbernhau

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – aktivně
 • Německý jazyk – aktivně
 • Starořecký, latinský jazyk – základy

Vystoupení na konferencích:

 • 2012 Konference „Nepředmětné výzvy české filosofie“ (10-12. 10. 2012) v Písku, příspěvek: „Pojmi pojmy, umění a genetika“
 • 2008 Kolokvium doktorandů: Nové druhy vidění – Naladěné vidění, s Martinem Kolářem, KVK PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
 • 2006 Účast na tradičním sympoziu spisovatelů, Luhačovice. Příspěvek: o Literárním časopise Pandora, ISSN 1801-6782
 • 2005 Filosofická konference: Péče o tělo, příspěvek:Péče o ústní dutinu, pozor na jazyk, KSV PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Odborná specializace

estetika, filosofie umění, etika, lékařská etika

Výuka

Praxe v nadacích - Communitas pro praxis

doc Manuál praxe
doc Potvrzení o vykonání odborné praxe

Estetika I

ppt úvod do filosofie a estetiky (2,5 MB)
ppt estetický objekt (2 MB)
ppt estetický objekt a prožitek
ppt prožitek, poznání
ppt distance, postoj
ppt krása
ppt estetická kvalita a hodnota
ppt PostprodukcE
ppt Současná anglosaská estetika (3,4 MB)

Výzkum

 • 2018 – výzkum současného umění na FH-Joanneum v Grazu – Stipendium OEAD, Program Aktion ČR – Rakousko, měsíční badatelský pobyt v Rakousku
 • 2017 – výzkum „obratu k divákovi“ – Stipendium OEAD, Program Aktion ČR – Rakousko, měsíční badatelský pobyt v Grazu
 • od 2015 výzkum současných estetických, uměno-vědních a uměleckých problémů. Organizace „Estetického víkendu v Krušných horách“.
  Program pdf 2015pdf 2016, pdf 2017
 • 2014 – „stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa na svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků“
 • 2012 – Grant Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně na projekt: „Filmový medailon prof. Ladislava Hejdánka“.

Publikační činnost

 • Řebíková Barbora. 2018. Estetický kognitivismus. Kultura, umění a výchova, 6(1) [cit. 2018-04-27]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=15&clanek=176.
 • „Začátek obrazu, konec (filosofického) textu?“, Ergot, 2017, ISSN 2533-7564,s. 79-86.
 • Řebíková Barbora (ed.) Filozofie umění, Acta Universitatis Purkynianae Ústí nad Labem, 2014, ISBN 978-80-7414-761-6
 • „Velký kulový v Armaturce“ in Veselá Romana (ed.) Místo sdílené uměním, FUD, Ústí nad Labem 2014, 128 s., ISBN 978-80-7414-787-6, s. 95-101.
 •  „Předmluva“ in: Ladislav Hejdánek, O umění, Oikúmené, Praha 2014, ISBN 978–80–7298–499–2, 144 stran, s. 7 – 8.
 • „(Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení“ in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka. Acta Universitatis Purkynianae, Ústí nad Labem 2013, ISBN 978-80-7414-621-3, 418 stran, s. 255 – 267.
 • „Předložky jako citoslovce“ in: Zpravodaj, č. registrace MK ČR E 14563  UJEP, číslo 4, 2013, s. 11
 • „Předmluva“ in: Hejdánek, L., Úvod do filosofování, Oikúmené, Praha 2012, ISBN 978-80-7298-416-9, 223 stran, s. 11-12
 • „Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování“, Křesťanská revue, ročník XLLIX, č. 5, 2012, s. 49-50.
 • „Umělecké intervence do veřejného prostoru“, sborník: Koleček M., Kolečková Z. (eds.), The Art of Urban Intervention, FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011, ISBN 978-80-7414-359-5, 240 stran, str. 14-19
 • „Tvoření světů“, sborník: Making worlds/Tvoření světů, FUD UJEP, Ústí nad Labem, sborník, 135 stran, ISBN 978-80-7414-314-4, 2010, str. 4-7
 • Zpravodaj, UJEP, číslo 6, 2010, s. 24 – 25. „Filosofovat ve svém volném čase a bez šéfa“ – rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
 • MF dnes, Severní Čechy, 23. 11. 2010, s. 4. „Univerzita ocenila disidenta, uznávaného profesora filozofie“ – rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
 • MF dnes, Severní Čechy, 3. 11. 2010, s. 4. „Studentský kaplan je pro diskuzi o zrušení celibátu“ - rozhovor s Josefem Hurtem
 • „Nové druhy vidění – Naladěné vidění“ s Martinem Kolářem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. ISBN 978-80-2414-012-9, 2008
 • „Prázdno okolo Jiřího Valocha“ in Sborník J. V. k šedesátinám, s Martinem Kolářem, Ostravská univerzita, Ostrava, 2008
 • Nomádva 6/2009, Rozhovor s Marií Pětovou, Praha, ISSN 1802 9132
 • Nomádva 1/2006 „Teatr Novogo Fronta“, Praha, registrační číslo: MK ČR E 16708
 • jazyk, KSV PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Účast v projektech

 • 2018 - U21 – KA03 – Administrátor projektu – administrátor aplikace Moodle pro tvorbu studijních opor a kurzů
 • 2018 – IP MŠMT – Podpora mezinárodní mobility – projekt na tvorbu e-learningového kurzu (estetika)
 • 2017 – IP MŠMT – Podpora mezinárodní mobility – projekt na tvorbu e-learningového kurzu
 • 2016 – IP MŠMT – Podpora mezinárodní mobility – projekt na tvorbu e-learningového kurzu
 • 2012 – dosud Communitas pro Praxis – nadace. Zajišťování praxí v Nadaci Via, Nadaci Olgy Havlové a Nadaci Partnerství 

Působení v zahraničí

 • 2018 FH-Joanneum Graz – září 2018, měsíční badatelský pobyt v rámci programu Aktion ČR – Rakousko.
 • 2017 Univerzita Graz – Katedra dějin – červen 2017, měsíční badatelský pobyt v rámci programu AktionČR – Rakousko.
 • 2017 Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici – přednáškový Erasmus pobyt.

Další aktivity

 • 2013 realizace dokumentárního filmu o prof. Ladislavu Hejdánkovi
 • od 2012 – předsedkyně občanského sdružení Filum
 • od 2010 – člen České platónské společnosti