Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,
chtěl bych Vás informovat o tom, že od 2. ledna 2023 byla v systému STAG otevřena možnost hodnotit kvalitu výuky v zimním semestru 2022/2023. Možnost hodnotit všechny kurzy, které jste absolvovali v zimním semestru, bude otevřena do 18. 2. 2022.

Rád bych na Vás v souvislosti s tím apeloval, abyste možnosti evaluace výuky opravdu využili a prostřednictvím ankety ocenili nejen kvalitní výuku, ale zaslali též podněty či kritická vyjádření k případným nedostatkům ve výuce jednotlivých předmětů.
Rád bych rovněž zdůraznil, že hodnocení je zcela anonymní a zpracování připomínek probíhá bez jakékoliv vazby k respondentům. Zároveň jde o jeden z mála komunikačních kanálů zpětné vazby, který nám v případě četnějších a racionálně formulovaných kritických podnětů umožní identifikovat případné problémy ve výuce a hledat možnost jejich nápravy.

Připomínky jsou pro vedení fakulty i pro vedoucí jednotlivých kateder opravdu velmi cenné. Bohužel musím konstatovat, že připomínky k výuce byly v minulých letech spíše ojedinělé a nebylo z nich možno vyvozovat zcela objektivní závěry. Budeme tedy velmi rádi, pokud si v průběhu zkouškového období uděláte čas a zhodnotíte (pokud možno i formou slovního komentáře) kvalitu výuky v předmětech, které jste absolvovali.
Na závěr bych chtěl přislíbit, že na počátku letního semestru zveřejníme alespoň v omezené míře výsledky Vašeho hodnocení a okomentujeme změny, k nimž na jejich základě budeme směřovat.
Doplňuji, že nápovědu k realizaci hodnocení naleznete na vstupní straně portálu IS/Stag - https://portal.ujep.cz/portal.


Přeji Vám úspěšný průběh zkouškového období letního semestru a těším se na Vaše jistě co nejširší a zároveň objektivní hodnocení výuky kurzů, které jste absolvovali v zimním semestru 2022/2023.


S pozdravem
Jiří Koumar
proděkan pro studium
FF UJEP