Sidebar

23
bře, čt
39 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,
rád bych upřesnil požadavek na absolvování dílčích modulů ve 3. ročníku studia. 
Moduly:
1. Specializační modul vzdělávací (Bc.) se skládá se z těchto předmětů - KPG/4301 Pedagogická propedeutika (3. roč./ZS); KPS/4650 Úvod do psychologie (3. roč./ZS); KPG/4302 Obecná didaktika (3. roč./LS)
 2. Specializační modul oborový (Bc.) - pro každý studijní obor jsou stanoveny samostatné kurzy.

Povinnost absolvování modulu: Student/ka dvouoborového studia zvolí ve 3. ročníku povinně pouze 1 z výše uvedených modulů

Doporučení pro studenty, kteří chtějí v navazujícím studiu absolvovat učitelský studijní program: Zde důrazně doporučuji, aby byl zvolen Specializační modul vzdělávací (Bc.). Jeho absolvováním bude splněna podmínka absolvování kurzů Učitelské propedeutiky, která je nutná pro přijetí do všech aktuálně akreditovaných studijních programů Učitelství pro SŠ (více podmínky přijeti).

Jakékoliv otázky související s realizací modulů zaslejte na adresu studijního systému jednotlivých fakult:

• studenti/ky FF: ff@rt.ujep.cz 
• studenti/ky PF: pf@rt.ujep.cz 
• studenti/ky PřF: prf@rt.ujep.cz  

Jiří Koumar
proděkan pro studium FF UJEP
14.10. 2022