Sidebar

25
čen, so
36 Aktuality

Docent/docentka na Filozofické fakultě v oboru filosofie se specializací na novověkou a současnou filosofii
 • Kvalifikační požadavky:
  požadované vzdělání v oboru s úrovní Ph.D. a habilitace
  orientace v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu
  zkušenost s podáváním vědeckých grantů
  předpoklad garance studijních programů
  kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce
  dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti
  pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost
 • Nabízíme:
  flexibilní pracovní dobu, včetně využití home-office
  zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award
  zaměstnanecké stravování, penzijní připojištění, unišeky, sickdays
  příjemné a moderní pracovní zázemí
 • Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby
 • Předpokládaný datum nástupu: říjen 2022
 • Přihlášky s odborným životopisem zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na personální@ujep.cz nejpozději do 12. 6. 2022.
 • Více informací zde: https://www.ujep.cz/cs/jobs/docent-docentka-na-filozoficke-fakulte
Odborný asistent/asistentka na Katedře politologie, obor komparativní politologie
 • Kvalifikační požadavky:
  požadované vzdělání v oboru s úrovní Ph.D. nebo před dokončením studia Ph.D.
  orientace v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu
  znalost anglického jazyka – výuka v anglickém jazyce
  kreativní myšlení a schopnost týmové, tvůrčí a systematické práce, dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti
  předpoklad dalšího profesního růstu
  schopnost publikovat v zahraničí
  ochota zapojit se do projektové činnosti fakulty
  pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost
 • Nabízíme:
  flexibilní pracovní dobu, včetně využití home-office
  zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award
  zaměstnanecké stravování, penzijní připojištění, unišeky, sickdays, vstup na sportoviště UJEP
  příjemné a moderní pracovní zázemí
 • Výše úvazku: 50 % – 100 % zákonné pracovní doby (dle dohody)
 • Předpokládaný datum nástupu: září 2022
 • Přihlášky s odborným životopisem zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na personální@ujep.cz nejpozději do 9.6.2022.
 • Více informací zde: https://www.ujep.cz/cs/jobs/akademicky-pracovnik-pracovnice-filosoficke-fakulty
Odborný asistent/asistentka v oboru filosofie se specializací na současné období
 • Kvalifikační požadavky:
  požadované vzdělání v oboru s úrovní Ph.D. s perspektivou zahájení habilitačního řízení do 3 let
  orientace v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu
  zkušenost s podáváním vědeckých grantů
  předpoklad garance studijních programů
  kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce, dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti
  pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost
  jazykové předpoklady (výuka v anglickém jazyce)
 • Nabízíme:
  flexibilní pracovní dobu, včetně využití home-office
  zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award
  zaměstnanecké stravování, penzijní připojištění, unišeky, sickdays, rekreační zařízení
  příjemné a moderní pracovní zázemí
 • Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby
 • Předpokládaný datum nástupu: říjen 2022
 • Přihlášky s odborným životopisem zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na personalni@ujep.cz nejpozději do 24. 6. 2022.
 • Více informací zde: https://www.ujep.cz/cs/jobs/akademicky-pracovnik-pracovnice-filosoficke-fakulty-2