Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Vážené absolventky, vážení absolventi,

oznamujeme Vám, že slavnostní promoce absolventů FF UJEP, kteří ukončili studium v roce 2020 a v zimě 2021, se budou konat dne 22. září 2020 od 10:00 hodin pro absolventy navazujícího magisterského studia a od 13:00 hodin pro absolventy bakalářského studia, a to v červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu. K tomu Vám předkládáme nezbytné informace:

1. Promující se dostaví jednu hodinu před vlastní promocí.
2. Rodinní příslušníci budou pozváni do prostor sálu 15 minut před zahájením promoce (z kapacitních důvodu se doporučuje účast max. 5 rodinných příslušníků).
3. Dostavte se ve společenském oděvu. Ihned po příchodu bude provedena prezence a dostanete informace o vlastním průběhu promoce.
4. Na promoci není vhodná účast dětí do 5 let.
5. Žádáme o dochvilnost.
6. Je nutno počítat s tím, že všichni účastníci (absolventky, absolventi i jejich doprovod) musí prokázat některou z variant systému O-N-T (Očkování – prodělaná Nemoc – Test). Bez splnění této povinnosti nebude možné se promoce zúčastnit.

Prosíme sledujte webové stránky Filozofické fakulty, kde jsou zveřejněny aktuální informace k mimořádným covidovým opatřením. Rádi zodpovíme všechny případné otázky spojené s organizací elektronicky na studijním oddělení (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466, 475 286 467).

Ti, kteří si již diplom vyzvedli, se také mohou slavnostní promoce zúčastnit. V případě zájmu kontaktujte studijní oddělení.

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a těšíme se na setkání u příležitosti promocí na naší fakultě.