Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

informujeme Vás, že jsme na základě aktuální epidemiologické situace a souvisejících vládních opatření přistoupili k úpravě harmonogramu ve věci odevzdávání a obhajoby kvalifikačních prací a průběhu státních závěrečných zkoušek. Změny uvádíme v následujícím přehledu:

Odevzdávání a obhajoba kvalifikačních prací:

  1. nejpozději do 30. 4. 2021 – 1. termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů/ek v programech FF UJEP (termín je konečný, prodloužení odevzdání není možné).  Způsob odevzdání se řídí Směrnicí FF UJEP v Ústí nad Labem č. 46/2020 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací. V případě špatné epidemiologické může dojít k úpravě termínu odevzdání tištěných exemplářů práce prostřednictvím Příkazu děkanky. Sledujte prosím sekci Aktuality na webu fakulty.
  2. 24. 5. - 4. 6. 2021- obhajoba bakalářských a diplomových prací
  3. nejpozději do 1. 7. 20212. termín odevzdání bakalářských a diplomových prací. Původně opravný termín byl změněn na termín řádný, tj. určený i pro studenty/ky, kteří přistupují k obhajobě poprvé (obhajoba proběhne v termínu 24. 8. – 4. 9. 2021)

Zadávání podkladu kvalifikačních prací:

do 11. 6. -zadání podkladu bakalářské a diplomové práce do IS/STAG – s předpokladem obhajoby v květnu 2022 (původní termín 9. 4. 2021)

Státní závěrečné zkoušky:

  1. 24. 5. - 4. 6. 2021- první část SZZ pro bakalářské a navazující studium
  2. 14. 6. – 18. 6. 2021- druhá část SZZ pro bakalářské a navazující studium
  3. 1. 7. 2021- termín přihlášek k SZZ. Původně opravný termín byl změněn i zde na termín řádný, tj. určený i pro studenty/ky, kteří přistupují ke státní zkoušce poprvé (obhajoba i státní zkouška proběhne 24. 8. – 4. 9. 2021)

Informace k zadání, realizaci, odevzdání i obhajobě kvalifikačních prací na FF: http://ff.ujep.cz/ff/studium

Harmonogram FF UJEP: http://ff.ujep.cz/ff/studium/harmonogram