Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Obecné informace

Studenti svou prací a chováním reprezentují FF UJEP, budou proto dbát pokynů vedení cvičného zařízení a mentora. Budou dodržovat vnitřní řád zařízení a pravidla bezpečnosti práce, se kterými jsou povinni se seznámit. Budou dodržovat povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

Vážení studenti a mentoři, pedagogické praxe na FF UJEP probíhají dle metodiky XY (PDF pro stažení). Níže si prosím vyberte materiály dle Vaší aprobace – dokumenty i formuláře stáhněte a uložte do zařízení, poté vyplňujte.

Formuláře

Termíny praxí: viz harmonogram FF UJEP

Seznam fakultních a spolupracujících škol (PDF)

Katedra filozofie a humanitních studií

Akademický rok 2021/2022

ZIMNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe II KPF/SPP2

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Průběžná pedagogická praxe – KFHS/P418

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

LETNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ – KFHS/P419

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Katedra germanistiky

Akademický rok 2021/22

ZIMNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe II – KGER/2SPP2; KGER/SPP2; KGER/KSPP2

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Průběžná pedagogická praxe – KGER/PPP; KGER/PPPS; KGER/KPPP

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

LETNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ – KGER/SPPZ; KGER/SPPZS; KGER/SPPZS; KGER/KSPPZ

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Katedra historie

Akademický rok 2021/22

ZIMNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe II

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Průběžná pedagogická praxe

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

LETNÍ SEMESTR

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ

pokyny pro studenty:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Odkaz na portfolio v moodlu (webový odkaz)

pokyny pro mentory:

 • Informace o praxi (PDF)
 • Hodnocení praxe (DOCX)

Centrum podpory humanitního vzdělávání a pedagogických praxí