Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Centrum podpory humanitního vzdělávání a pedagogických praxí Filozofické fakulty UJEP vzniklo v roce 2021. Jeho cílem je centralizace pedagogických praxí, realizovaných na katedře filozofie a humanitních studií, germanistiky a historie. Hlavním úkolem centra je administrativní support studentů a mentorů v průběhu pedagogické praxe a také aktivní komunikace a spolupráce jak s mentory, tak s jednotlivými školami v regionu.

Centrum podpory humanitního vzdělávání a pedagogických praxí