Sidebar

1
dub, ne
35 Aktuality

Kontakty

e-mail: rudolf.kardos@ujep.cz
telefon: 475 286 514
kancelář: B 313

Vzdělání, profesní životopis

 • 2016–2020: Doktorské studium - Filozofická fakulta UJEP, České dějiny. Disertační práce: Němečtí svobodní zednáři v Československu (1918–1938). Analýza vybraných spolků svobodných zednářů sdružených pod Velikou Lóží Lessing zu den drei Ringen v historickém a kulturním kontextu. Školitelka doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
 • 2014–2016: Navazující magisterské studium - Filozofická fakulta UJEP, Učitelství historie a společenských věd pro střední školy. Diplomová práce: Oskar Posner – svobodný zednář z Karlových Varů. Vedoucí práce PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
 • 2011–2014: Bakalářské studium - Filozofická fakulta UJEP, Historie a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Bakalářská práce: Svobodní zednáři v Žatci v letech 1918 – 1939. Vedoucí práce PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
 • 2007–2011: Pedagogické lyceum - Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary.
 • 2016 – dosud, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (základy společenských věd, dějepis) a odborných kurzů (Základy filozofie, Filozofie, Základy sociologie) - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary.

Odborná specializace, téma disertační práce

Specializuje se na oborovou didaktiku výchovy k občanství a společenských věd.

Výzkum

 • Studentská grantová soutěž: Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hlavní řešitel Dr. Martin Šimsa. 2015-2016.
 • Studentská grantová soutěž: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016-pokračuje.

Výuka

 • Bakalářské obory: Úvod do didaktiky společenských věd, Specializační kurz společenských věd
 • Navazující magisterské obory: Didaktické praktikum

Projekty

 • SGS Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality - hlavní řešitel Dr. Martin Šimsa.
 • SGS Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy) - hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová.

Publikační činnost

 • Rudolf KARDOŠ,Jan Hus okem svobodného zednářství v čase prvorepublikovém, in: ed. Martin Šimsa, Interpretace a kritika díla Jana Husa, AUP Ústí nad Labem 2016, s. 156–174.
 • Rudolf KARDOŠ, „Impulsem mi byla jednodolarová bankovka“, Svobodný zednář, časopis českých svobodných zednářů 20, 2016, č. 3, s. 5.
 • Rudolf KARDOŠ – Jan MUSIL, Za republiku a demokracii: Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky, Dějiny věd a techniky L, 2017, č. 4, s. 259–280.(50 %)
 • Rudolf KARDOŠ, Krajský deník Průboj1968–1969: stranický orgán s demokratickými myšlenkami, in: Filip Stojaník a kol., Kapitoly z dějin Ústecka (1945–1989), AUP Ústí nad Labem 2018, s. 75–86.
 • Rudolf KARDOŠ, Redaktor Průboje – Jaroslav Haidler, in: Filip Stojaník a kol., Kapitoly  z dějin Ústecka (1945–1989), AUP Ústí nad Labem 2018, s. 87–94.
 • Rudolf KARDOŠ, „Pravda vítězí“- ideový program českých svobodných zednářů, in: ed. Martin Šimsa, Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, AUP Ústí nad Labem 2018, s. 110–117.
 • Rudolf KARDOŠ, Ovoce pak plodí zednářská sekta zkázonosné a nanejvýš trpké, Ergot, revue pro filosofii a společenské vědy 1, 2018, č. 1, s. 34–39.
 • Rudolf KARDOŠ, Recenze knihy Martina Javora, Svobodný zednář, časopis českých svobodných zednářů 22, 2018, č. 2, s. 5.
 • Rudolf KARDOŠ – Jan MUSIL,Za republiku a demokracii: Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky, Svobodný zednář, časopis českých svobodných zednářů 22, 2018, č. 3, s. 10.
 • Rudolf KARDOŠ, Svobodní zednáři v Žatci, Svobodný zednář, časopis českých svobodných zednářů 22, 2018, č. 3, s. 3.
 • Rudolf KARDOŠ – Ivana HAVLÍNOVÁ – Mirka SALAVOVÁ (eds.), Krupobytí,  gratulovník k 70. narozeninám Daniela Kroupy, Ústí nad Labem 2019.
 • Rudolf KARDOŠ – Jana ČECHUROVÁ – Mirka SALAVOVÁ, Svobodní zednáři v Žatci. Příspěvek k dějinám svobodného zednářství u příležitosti stoletého výročí založení Veliké Lóže Lessing zu den drei Ringen, Beroun 2020.

Redakční práce

 • Daniel KROUPA, Masaryk – Patočka – Havel, Praha 2018.

Další aktivity

 • Ubuntu – odborně-didaktický projekt, Jeden svět na školách – Varianty, výchova k demokratickému občanství. Realizátor projektu na škole, aplikace teoretických výstupů do výuky, pilotáž metodiky, odborné konzultace.

Prezentace na konferencích

 • 17. – 18. 11. 2016 Didaktická konference – Tradiční setkání učitelů, KHI FF UJEP, příspěvek: O cestách na zkušenou, aneb proč je dobré znát Bilba Pytlíka.
 • 6. – 7. 10. 2016 Konference – Pravda relativita a hodnotová neutralita v rámci projektu SGS Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, KPF FF UJEP, příspěvek: Pravda vítězí - filosofie dějin českých svobodných zednářů.
 • 13. 9. – 15. 9. 2017 11. Sjezd českých historiků Olomouc, příspěvek: Učitel dějepisu jako poslední vlastenec mezi beztotožníky.
 • 25. – 27. 10. 2017 Konference – Freemasonry in central Europe, FF Prešovská univerzita v Prešově, příspěvek: Oskar Posner, svobodný zednář z Karlových Varů.
 • 25. 11. 2017 Konference – Ergot: Reformace, KPF FF UJEP příspěvek: Ovoce pak plodí zednářská sekta zavrženíhodné a nanejvýš trpké.
 • 9. 5. 2018 Konference – Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy) v rámci stejnojmenného projektu SGS, KPF FF UJEP, příspěvek: Německé svobodné zednářství v Českých zemích od poloviny 19. století do poloviny 20. století.
 • 16. 11. 2018 Konference – Ústavní hodnoty a občanské vzdělávání, KPF FF UJEP, příspěvek: Ideologie a společenskovědní vzdělávání, praktická aplikace.
 • 24. 5. 2019 Konference – Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy) v rámci stejnojmenného projektu SGS, KPF FF UJEP, příspěvek: „Naše povinnost!“ vztah německých svobodných zednářů k Československu v letech 1918–1938.
 • 27. 11. 2019 Konference Pars academia, KHI FF UJEP, příspěvek: Raná filosofická vnuknutí Václava Havla.

Centrum oborových didaktik a praxí