Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Iudica

010. Piffl, A. Zbořený altán - K historii SHP (pdf; 380 kB)
009. Janák, P. Památka stavitelství - k historii SHP (pdf; 330 kB)
008. Macek - k historii SHP (doc; 27 kB)
007. Stavebně historický průzkum v teorii a praxi památkové péče (doc; 53 kB)
006. Cílek, V. O ropě (mp3; 8,5 MB)
005. Gjuričková, N. O NPÚ (mp3; 25,5 MB)
004. Kmoníček, H. Národní technické muzeum (pm3; 5,5 MB)
003. O vsi Božejov na Novohradsku v 18. století (mp3; 4,5 MB)
002. Ing. Vladimír Brůna o expedici do Egypta (mp3; 2 MB)
001. Phdr. Michaela Hrubá, Ph.D. o vzdělávání památkářů (pdf; 37 kB)

Methodica

020. Obnova okenních výplní a výkladců
019. Pokyny autorům pro přípravu příspěvků k publikování v časopise Průzkumy památek
018. Sborník z konference v Jáchymově (zip; 2,2 MB)
017. Rozhovor s Ing. Vladimírem Brůnou o fotografování pomocí monopodu... (mp3; 2,8 MB)
016. E. Neústupný texty (zip; 370 kB)
015. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (pdf; 420 kB)
014. Dějiny založení biskupství litoměřického (pdf; 1,4 MB)
013. Citační normy AH (doc; 50 kB)
012. Citační normy (doc; 22 kB)
011. Schubert - Opravy historických dřevěných oken (doc; 170 kB)
010. Brožura - památkáři, Úštěk 10/2007 (pdf; 7,5 MB)
009. Stručný návod k použití přírůstového vrtáku HAGLÖF CORETAX (pdf; 223 kB)
008. Předprojektová příprava (pdf; 5,7 MB)
007. Metodika zástavby proluk (doc; 412 kB)
006. Jak s vrtáky (doc; 24 kB)
005. Péče o dlažby (pdf; 4 MB)
004. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb (pdf; 1,5 MB)
003. Stavebně-historický průzkum (doc; 113 kB)
002. Epigrafika v památkové péči (pdf; 2,4 MB)
001. Barevnost fasád (pdf; 300 kB)