Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: centrumdokumentace@gmail.com
tel.: + 420 475 286 458
kancelář: A 020

Absolventka katedry historie FF UJEP v oboru Kulturní historie, modul stavební historie. Od roku 2019 pracuje na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při FF UJEP. Součástí pracovní náplně je realizace odborných praxí pro studenty oboru Dokumentace památek a Kulturní historie.

Projekty

  • 2023 – současnost NAKI DH23P03OVV028: ‚‚FINIS CONFESSIONIS‘‘ Baroko východního Krušnohoří, sakrální stavby, umělecká výzdoba a architektura krajiny – stavební dokumentátorka
  • 2022 – NAKI DG18P02OVV066: ‚‚HORTUS MONTIUM MEDIORUM‘‘ Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří – stavební dokumentátorka
  • 2022 Odborný pracovník vysoké školy FF UJEP – vědecký pracovník
  • 2021–2022 Projekt SGS UJEP UJEP-SGS-2021-63-003-2: ‚‚Století čtvrti Klíše 1899-1999‘‘ členka řešitelského týmu a hlavní autorka projektu
  • 2021 Digitalizace antické keramiky ve sbírkách Podřipského muzea – dokumentátorka digitalizace
  • 2019–2020 NAKI DG16P02BO21: Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele – stavební dokumentátorka

Ocenění

  • 2022 – Mimořádné stipendium primátora města Ústí nad Labem za projekt ‚‚Století čtvrti Klíše 1899–1999‘‘
  • 2022 - Nejlepší projekt SGS-humanitní sekce ‚‚Století čtvrti Klíše 1899–1999‘‘
  • 2019 – Stipendium starosty městského obvodu Ústí nad Labem-město za bakalářskou práci ‚‚Funkcionalismus v Ústí nad Labem na příkladu Pietschmannovy vily‘‘