Sidebar

27
zář, st
26 Aktuality

Kontakty

e-mail: skymaster@seznam.cz
tel.: + 420 475 286 458
mobil: + 420 773 289 913
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

 • 2013- současnost: Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP, dokumentátor.
 • 2011-2018: Filosofická fakulta UJEP, Stavební historie, titul Mgr.
 • 2007-2011: Filosofická fakulta UJEP, Dokumentace památek, titul Bc.

Výuka ve studijní program N7105 Historické vědy

 • KHI/V016 PVK Tvorba dokumentace v prostředí CAD - vyučující
 • KHI/ODP Odborná praxe (10 dní) - asistent se zaměřením na geodézii, stavební měření, fotogrammetrii a CAD

Odborná specializace

 • dokumentace hmotných pramenů
 • zaměření stávajícího stavu budov
 • tvorba plánové dokumentace
 • CAD
 • Fotogrammetrie

Publikační činnost

 • Kuprová, R., Skalický D., Horák, J., Trněný M., Podroužek K., Metodika dokumentace lidové architektury, 2015.
 • Podroužek K., Zábranský V., Barus M., Brůna V., Doležel J., Horák J., Hrubá M., Hrubý P., Kubátová P., Leibl J., Medek M., Pátek J., Peřina I., Skalický D., Šimková T., Ublová E., Velímský T., Milešov - historie, kulturní památky a jejich dokumentace. 1. vyd. Ústí nad Labem : NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a UJEP v Ústí nad Labem, 2015.
 • HORÁK, Jan. Zvonice u kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově - příklad grafického 3D modelování zaniklé stavby, článek in: Svorník,14,1,297-302.
 • HORÁK, Jan. Prostorový model kaple Nejsvětější trojice v Chlumci: příklad využití digitálních měřických dokumentačních a zobrazovacích technik, článek in: Monumentorum Custos,2013,6,81-90.

Stavebně historické průzkumy

 • SHP Duchcov č.p. 212, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Švec Roman, Pohořalý Ludvík, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2017).
 • SHP Červený hrádek č.p. 12, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Myšička Martin, (Ústí nad Labem, 2017).
 • SHP Vilémov č.p. 52, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Teplice č.p. 1167, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 58, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 57, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Ždírec č.p. 10, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Kolka Miroslav, (Ústí nad Labem, 2015).
 • SHP Zahrádkyč.p. 141, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Prošková Iva, (Ústí nad Labem, 2014).

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2018-2022: Projekt MK ČR NAKI DG12P02OVV066 „Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).
 • 2016-2020: Projekt MK ČR NAKI DG16P02B021 „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).
 • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).
 • 2013-2015: Projekt MK ČR NAKI DF12P01OVV009 „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti Severozápadních Čech“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).