Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: davidskalicky@seznam.cz
tel.: + 420 475 286 458
mobil: + 420 725 836 647
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

Absolvent katedry historie FF UJEP, oboru Kulturně historická regionalistika se specializací na stavební historii, v současné době interní doktorand katedry. Od roku 2010 pracovník Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví UJEP. Od roku 2016 vyučuje na KH FF UJEP kurzy KHI/V017 Užití geodetické metody v dokumentaci památek, KHI/PDP Proseminář k dokumentaci památek,  KHI/UDA Úvod do studia dějin architektury, KHI/UST Úvod do stavební historie (terminologie) a KHI/DPA1 Dokumentace památek I.

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2018-2022: NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - dokumentátor
 • 2016-2020: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ - dokumentátor, spoluřešitel projektu
 • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – dokumentátor, spoluřešitel projektu
 • 2012-2016: NAKI DF12P01OVV009: „ Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví SZ Čech“- dokumentátor, spoluřešitel projektu

Publikace

 • Kuprová, R., Skalický D., Horák, J., Trněný M., Podroužek K., Metodika dokumentace lidové architektury, 2015.
 • Podroužek K., Zábranský V., Barus M., Brůna V., Doležel J., Horák J., Hrubá M., Hrubý P., Kubátová P., Leibl J., Medek M., Pátek J., Peřina I., Skalický D., Šimková T., Ublová E., Velímský T., Milešov - historie, kulturní památky a jejich dokumentace. 1. vyd. Ústí nad Labem : NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a UJEP v Ústí nad Labem,2015. ISBN: 978-80-7414-940-5.
 • Skalický, D., Historie a dokumentace vodovodu císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty v Děčíně., Ústecký sborník historický, 2012, roč. 2012, č. Supplementum 2/2, s. 135-159.

Stavebně historické průzkumy

 • SHP Červený hrádek č.p. 12, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Myšička Martin, (Ústí nad Labem, 2017).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 58, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 57, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Vilémov č.p. 52, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Teplice č.p. 1167, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Ždírec č.p. 10, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Kolka Miroslav, (Ústí nad Labem, 2015).
 • SHP Zahrádky č.p. 141, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Prošková Iva, (Ústí nad Labem, 2014).