Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Kontakty

e-mail: monika.stara@ujep.cz
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

Absolventka katedry historie FF UJEP v oboru Kulturně historická regionalistika se specializací na stavební historii, v současné době interní doktorandka ve studijním oboru České dějiny s tématem disertační práce „Stopy industriálních dějin Chabařovic“. Od roku 2016 pracuje na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při FF UJEP, od téhož roku se podílí na realizaci odborných studentských praxí oborů Dokumentace památek a Kulturní historie a od roku 2018 vyučuje povinné kurzy KHI/KBD33 a KHI/PBD33 Laserové skenování I, KHI/KBD43 a KHI/PBD43 Laserové skenování II a povinně volitelný kurz KHI/V014 Laserové skenování I.

Zapojení do vědeckých projektů

  • 2023-současnost: NAKI DH23P03OVV028: „FINIS CONFESSIONIS“ Baroko východního Krušnohoří, sakrální stavby, umělecká výzdoba a architektura krajiny – stavební dokumentátor
  • 2023-současnost: Projekt SGS UJEP „Vývoj sídelní struktury Chabařovic“ – řešitel projektu
  • 2022: TA ČR (TL 05000407): Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce - terénní dokumentace vybraných lokalit, naplňování specializovaných databází, vytváření a vkládání údajů odesílaných do GIS
  • 2020-2021: OP VVV, PO2: U21 – Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost – výkonný koordinátor KA04 za Filozofickou fakultu
  • 2018-2022: NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - koordinátor týmu dokumentace, pracovník evidence a kategorizace výsledků výzkumu a dokumentace
  • 2016-2020: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ - dokumentátor
  • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – editorská činnost

Publikační činnost

  • STARÁ, Monika: Zaměstnanecké bydlení Spolku pro chemickou a hutní výrobu v meziválečné době. In: Vita trans historiam. Nitra 2022.
  • STARÁ, Monika: Hospodářský dvůr s pivovarem. In: PÁTEK, Jakub Pátek (ed.) Konojedská preludia, Ústí nad Labem 2021.