Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

Kontakty

e-mail: roman.svec@ujep.cz
tel.: + 420 475 286 458
mobil: +420 725 836 746
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

 • 2002-2006 SoŠ Uměleckořemeslná obor Starožitník
 • 2007-2011 VoŠ-UP – obor Restaurátor nábytku a nepolychromované dřevořezby/teoretická diplomní práce: problematika transferů historických dřevostaveb
 • 2012-2016 UJEP – obor Dokumentace památek/bakalářská práce: Stavební vývoj roubeného domu č. p. 119 v Nových Dvorech u Kutné Hory
 • Na pracovišti je zaměstnán od roku 2016 na pozici dokumentátora se specializací na inventarizaci, SHP, OPD a plošné průzkumy.
 • Od roku 2017 se podílí na realizaci odborných studentských praxí oborů Dokumentace památek a Kulturní historie.

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2016-2020: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ – dokumentátor
 • 2018: IG Terezín – nástěnné malby z doby terezínského ghetta II. – člen řešitelského týmu
 • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – člen řešitelského týmu
 • 2017: IG Terezín – nástěnní malby z dob terezínského ghetta – člen řešitelského týmu

Publikační činnost

 • PODROUŽEK, K. – LIŠKOVÁ, A. – ŠVEC, R.: Plošný průzkum Konojed, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2018, ISBN 978-80-7561-140-6, s. 62-83.
 • PODROUŽEK, K. – LIŠKOVÁ, A. – ŠVEC, R.: Plošný průzkum Zahořan, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2018, ISBN 978-80-7561-140-6, s. 84-99.
 • PODROUŽEK, K. – LIŠKOVÁ, A.: Stavební dějiny zámku v Konojedech, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2018, ISBN 978-80-7561-140-6, s. 174-183.

Výzkumné zprávy

 • PODROUŽEK, K. – ŠVEC, R. – STARÁ, M. – SKALICKÝ, D. – HORÁK, J. – ZUBÁČOVÁ, A.,Dokumentace barevnosti omítkových vrstev a vybraných štukových a kamenných prvků v areálu zahrady zámku Stekník, Ústí nad Labem 2018.
 • PODROUŽEK, K. ŠVEC, R. – LEIBL, L..,Chotiměř č. p. 7, stavebně-historický průzkum, Ústí nadLabem 2018
 • PODROUŽEK, K - SKALICKÝ,D. – HORÁK,J –  ŠVEC,R. – LEIBL, L.- POHOŘALÝ, L.Duchcov č.p.2012, stavebně-historický průzkum, Ústí nadLabem 2018
 • ŠVEC, R. Pasportizace okenních a dveřních výplní zámek Jezeří – I.fáze, Ústí nad Labem 2017
 • PODROUŽEK, K - SKALICKÝ,D. – HORÁK,J –  ŠVEC,R. – LEIBL,L.-Teplice, U Hadích lázní 1167 Stavebně-historický průzkum, Ústí nad Labem 2016