Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

Kamil Podroužek

Kontakty

Telefon: + 420 475 283 212
Mobil: + 420 603 269 292
El. adresa: kamil.podrouzek@ujep.cz

Pozice

 • šéf centra
 • vedoucí referátu Operativní průzkum a dokumentace - stavebně historické
 • průzkumy Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem
 • odborný asistent katedry historie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

konzultační hodiny: ST 16:00-17:00

Životopis

Narozen 1966 v Kladně, ženatý, bezdětný. Absolvoval v letech 1986 – 1992 obory etnologie a historie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. V roce 1992 obhájil diplomovou práci a získal titul Mgr. Doktorskou práci obhájil na FF UK Praha v roce 2002 a získal titul PhDr. V letech 1997 – 2004 absolvoval externě doktorandské studium na FA ČVUT v Praze, které zakončil obhájením disertační práce a získal titul Ph.D. Od roku 1992 je odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem. Od roku 2002 externě přednáší na katedře historie University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem tématiku vesnických staveb, a to v předmětu KHI/0078 Lidová architektura a ve volitelném kurzu Vesnické stavby v pískovcích – metodika komparační práce s prameny. Pedagogické vzdělání si doplnil na NIDM MŠMT ČR v roce 2006.

Odborné zaměření

Od roku 1992 se věnuje v Oddělení výzkumu, průzkumu a dokumentace NPÚ ÚOP v Ústí n. L. výzkumu a hodnocení historických staveb. Je autorem více jak padesáti elaborátů stavebně historických průzkumů vesnických a městských domů, především z oblasti severních Čech. Těžiště jeho odborné práce leží v terénním průzkumu a v dokumentaci staveb v pískovcovém podloží, těžebních a stavebních technik, ve zpracovávání typologií a vývojových schémat staveb a v rekonstrukci sídelní struktury na pískovcích pro období středověku a novověku.

Výuka

doc Barok ve Francii
doc Barok ve Španělsku
doc Baroko v Itálii
doc Baroko - periodizace
doc Renesance v Anglii
doc Renesance v Itálii
doc Renesance ve Francii a Holandsku
doc Renesance ve Španělsku a Portugalsku

Grantové projekty

 • 1994 – 1998 Grantový úkol: Archeologizované relikty sídlení na pískovcovém podloží na Dubsku.
 • 1999 – 2004 Opomíjené hodnoty památkového fondu severních Čech, evidence, výzkum a dokumentace (MK0CEZ99F1101) Grantový úkol: Archeologizované relikty sídlení na pískovcovém podloží na Bělsku
 • 2004 – trvá Grantový úkol: Operativní průzkum a dokumentace (31301–05)
 • 2006 – 2009 Grant GAČR: Archeologizované stavby na pískovci (404/06/1223)

Koferenční projekty

 • 2002: 1. Konference stavebně historického průzkumu
 • 2005: Castrum bene 9

Výstavní projekty

 • Podroužek, K. 2001: Poustevny a poustevníci v severních Čechách. V rámci cyklu Sláva barokní Čechie. Hrad a poustevna Sloup.
 • Podroužek, K. 2002: Barokní reliéfy v pískovcích severních Čech. Hrad a poustevna Sloup.
 • Podroužek, K. 2005: Život ve skále, vesnické stavby v pískovcích severních Čech. Hrad a poustevna Sloup.

Členství v odborných společnostech

 • Společnost pro stavebněhistorický průzkum
 • Společnost přátel starožitností

Literatura

pdf Skalní mlýny III - reference na přednášku ZPP

Publikační činnost

doc seznam OBD 2008 (doc; 55KB)
doc seznam OBD 2006-2007 (34KB)
doc seznam OBD do 2005 (doc; 43KB)

Skripta (pdf; 1,8MB)

 • Podroužek, K., Ebel, M. 1996: Kamenný dům v Sosnové, PP 1, 108-113.
 • Podroužek, K. 1997: Barušky, PP II, 57-66.
 • Podroužek, K. 1998: Poustevna pod Čapem na Českolipsku, ČSPS 106, 2, 89-93.
 • Podroužek, K. 1998: Mužíček z Hrádku, in: Unhošťské listy, 7-11.
 • Podroužek, K. 1999: Dvě statue v Mirošovicích, ČSPS 107, 1, 245-247.
 • Podroužek, K. 1999: Ebelova cesta, ČSPS 108, 1, 106-110.
 • Podroužek, K. 2000: Lesní cesty, in: Staré stezky 5, 42-45.
 • Podroužek, K. 2000: Poustevny a poustevníci na pískovcích severních Čech, ČSPS 108, 1, 47-50.
 • Gabriel, F., Podroužek, K. 2000: Skalní sídliště Sloup, PP 1, 3 - 14.
 • Podroužek, K. 2001: Ditrichsteinský špitál v Budyni nad Ohří, ČSPS 109, 2, 85-94.
 • Gabriel, F., Podroužek, K. 2001: Skalní suk Sloup, SPS Praha.
 • Podroužek, K. 2002: Raně novověká datace na výpadní brance hradu Helfenburku, CB 8, 495-498.
 • Gabriel, F., Podroužek, K. 2002: Formální struktura pískovcových hradů Alsaska, ČSPS 110,1, 43-44.
 • Podroužek, K. 2003: Kněžská brána v Žatci, VZ 2002 SPÚ v Ústí n.L., 80-83.
 • Podroužek, K. 2003: Šterberk u Brtníků, sb. Minulosti Českého Švýcarska I, 47-53.
 • Podroužek, K. 2003: Sušárny v pískovcovém podloží, Svorník 1, 279-288.
 • Podroužek, K. 2004: Způsoby dobývání pískovce, sb. Minulosti Českého Švýcarska II, 55-63.
 • Podroužek, K. 2004: Mons Calvus, kaple a poustevna u České Lípy, PP.
 • Podroužek, K. 2005: Štuky a kopáky - těžba, užití a význam, sb. Kámen.
 • Gabriel, F., Podroužek, K. 2006: , sb. Z Českého ráje a Podkrkonoší.
 • Podroužek, K. 2006: Eine Burg und Steinbruch. sb. Castrum bene 9. Praha 2006, 357 – 368.
 • Gabriel, F., Podroužek, K. v tisku: Typy objektů Valečovského městečka, AH 32.