Sidebar

16
čec, po
18 Aktuality

NAKI - Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele

NAKI - Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

TERRA SACRA INCOGNITA - studentský grantový projekt - dokumentace a vyhodnocení dochovaných historických objektů v k.ú. Konojedy a Zahořany

REVITALIZACE KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V KONOJEDECH U ÚŠTĚKU - spolupráce při stavební obnově kostela v Konojedech. FF UJEP je partnerem  projektu EHP fondů.

Iudica

010. Piffl, A. Zbořený altán - K historii SHP (pdf; 380 kB)
009. Janák, P. Památka stavitelství - k historii SHP (pdf; 330 kB)
008. Macek - k historii SHP (doc; 27 kB)
007. Stavebně historický průzkum v teorii a praxi památkové péče (doc; 53 kB)
006. Cílek, V. O ropě (mp3; 8,5 MB)
005. Gjuričková, N. O NPÚ (mp3; 25,5 MB)
004. Kmoníček, H. Národní technické muzeum (pm3; 5,5 MB)
003. O vsi Božejov na Novohradsku v 18. století (mp3; 4,5 MB)
002. Ing. Vladimír Brůna o expedici do Egypta (mp3; 2 MB)
001. Phdr. Michaela Hrubá, Ph.D. o vzdělávání památkářů (pdf; 37 kB)

Methodica

020. Obnova okenních výplní a výkladců
019. Pokyny autorům pro přípravu příspěvků k publikování v časopise Průzkumy památek
018. Sborník z konference v Jáchymově (zip; 2,2 MB)
017. Rozhovor s Ing. Vladimírem Brůnou o fotografování pomocí monopodu... (mp3; 2,8 MB)
016. E. Neústupný texty (zip; 370 kB)
015. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (pdf; 420 kB)
014. Dějiny založení biskupství litoměřického (pdf; 1,4 MB)
013. Citační normy AH (doc; 50 kB)
012. Citační normy (doc; 22 kB)
011. Schubert - Opravy historických dřevěných oken (doc; 170 kB)
010. Brožura - památkáři, Úštěk 10/2007 (pdf; 7,5 MB)
009. Stručný návod k použití přírůstového vrtáku HAGLÖF CORETAX (pdf; 223 kB)
008. Předprojektová příprava (pdf; 5,7 MB)
007. Metodika zástavby proluk (doc; 412 kB)
006. Jak s vrtáky (doc; 24 kB)
005. Péče o dlažby (pdf; 4 MB)
004. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb (pdf; 1,5 MB)
003. Stavebně-historický průzkum (doc; 113 kB)
002. Epigrafika v památkové péči (pdf; 2,4 MB)
001. Barevnost fasád (pdf; 300 kB)

Adresa sídla: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Pasteurova 13, Ústí nad Labem 400 96
Poštovní adresa: UJEP, Filozofická fakulta, Katedra historie, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Pasteurova 13, 400 96  Ústí nad Labem
Pevná linka: 475 286 464

Vedoucí Centra: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Telefon: + 420 475 286 459
Mobil: + 420 725 836 413
E-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz

Administrativní a projektová pracovnice: Bc. Gabriela Růžičková

Telefon: + 420 475 286 464
Mobil: + 420 601 594 203
E-mail: gabriela.ruzickova@ujep.cz

Geodetická laboratoř: Ing. Vladimír Brůna

Telefon: + 420 476 137 448 - pracoviště Most
Telefon: + 420 475 284 116 - FŽP UJEP Ústí nad Labem
Mobil: + 420 606 634 033
E-mail: bruna@geolab.cz

Audiovizuální laboratoř: Mgr. Jan Peer

Telefon: + 420 475 286 430
Mobil: + 420 724 028 630
E-mail: jan.peer@ujep.cz

Dokumentační sekce:

Bc. Roman Švec

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 746
E-mail: roman.svec@ujep.cz

Bc. Jan Horák

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 293
E-mail: skymaster@seznam.cz

Mgr. David Skalický

Mobil: + 420 725 836 647
E-mail: david.skalicky@ujep.cz

Mgr. Monika Stará

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 164
E-mail: monika.stara@ujep.cz

Bc. Anna Zubáčová

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 268
E-mail: anna.zubacova@ujep.cz

Otevírací doba pro studenty: denně od 10:00 do 15:00 či dle e-mailové/telefonické dohody
 

Stavební zaměření stávajícího stavu objektů

V rámci naší činnosti poskytujeme zaměření stávajícího stavu nejen historických budov společně s následným vytvořením výkresové dokumentace v prostředí CAD.

3D dokumentace laserovým handyscanem

Moderními technologiemi jsme schopni vytvořit  3D model drobných předmětů a památek,  povrchů apod. Výsledné modely  je možno prezentovat  na webovém rozhraní anebo  ve formátu 3D PDF pro jejich prohlížení bez speciálního softwaru.

Geodetické zaměření

Díky profesionálním totálním stanicím  a geodetické GPS jsme schopni komplexního geodetického zaměření s vytvořením výkresové dokumentace ve formátech CAD. Tato technologie je ideální nejen pro zaměření budov, ale například i nálezových archeologických situací či terénních profilací.

Digitální pozemní fotogrammetrie

Naše profesionální fotografické, hardwarové a softwarové vybavení nám umožňuje praktikovat tuto moderní metodu dokumentace bez nutnosti aplikace klasických analogových měřících technik. Díky ní jsme schopni za pomoci podrobné fotodokumentace vytvořit v krátkém časovém horizontu digitální 3D model vybraného objektu či jeho části.

Digitalizace analogových snímků z diapozitivů, kinofilmů a fotografií

Naše skenovací zařízení nám umožňuje zpracování analogových výstupů, jakými jsou například staré fotografie či kinofilmy do digitálních formátů, včetně následných úprav v softwarech Adobe či Zoner.

Digitalizace tiskovin a archiválií

Za pomoci moderního fotografického a skenovacího vybavení jsme schopni digitalizovat archiválie a tiskoviny až do formátu A1

Fotografická a filmová dokumentace

Naše pracoviště disponuje profesionálním fotografickým a filmovým vybavením a díky počítačové pracovní stanici pro zpracování obrazových dat včetně audio mixážního pultu a odpovídajícímu špičkovému softwaru jsme schopni zpracování vytváření a zpracování všech foto, audio a video formátů.

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví je specializovaným pracovištěm Filozofické fakulty a Fakulty životního prostředí UJEP. Vedle projektů zaměřených na dokumentaci památek se věnuje digitalizaci archiválií, pořizování audiovizuálních záznamů a spolupracuje také na projektech souvisejících se zpřístupňováním městských knih. Je vybaveno nejmodernější technikou a zabezpečeno pedagogickými a studentskými silami tak, aby mohlo být zázemím pro vznik studentských prací i pro rostoucí podíl studentů na projektech katedry.

Centrum zajišťuje výpůjčky dokumentačních prostředků pro studenty pro zpracování bakalářských a diplomových prací.

Centrum otevřeno každý den od 8:00 do 14:00 - v tuto dobu je možno si vypůjčit potřebné vybavení.

Výpůjčky administrují zaměstnanci centra.
Formulář pro vypůjčení vybavení z centra

V současné době disponuje sekce digitalizace a vizualizace ručním skenerem ExaScan, který je mobilní, dobře využitelný v terénu i v laboratoři. Jedná se o laserový skener, který ke své práci potřebuje referenční terče v podobě malých reflexních samolepek. Je vhodný pro digitalizaci zejména menších předmětů.

Ruční optický skener Artec Eva slouží k digitalizaci menších předmětů zejména v terénu. Skener snímá prostorově povrch a také jeho barevnost, neboli texturu. Skener je méně detailní, jeho hlavní předností je jednoduchost ovládání a vysoká mobilnost. K práci se skenerem využíváme výkonný počítač. Ke zpracování nasnímaných dat, spojování jednotlivých skenů a k tvorbě 3D modelu využíváme specializované programy, které jsou určeny pro sběr 3D dat a jejich úpravu.

Optický skener Breuckmann slouží k přesné a precizní 3D digitalizaci menších předmětů. Skener je stacionární, stojící na stativu a snímá s 3D tvarem objektu také jeho barevnost, neboli texturu. K práci se skenerem je využíván výkonný mobilní počítač. Ke zpracování nasnímaných dat, zapozicování jednotlivých skenů, tvorbě 3D modelu a dalšího zpracování využíváme zahraniční specializované programy. Výsledkem 3D digitalizace je pak přesný a ucelený 3D barevný model, který lze vizualizovat například na webových stránkách nebo jej lze využít pro tvorbu repliky pomocí 3D tiskových technik. 3D model je také vhodným podkladem pro restaurátorský průzkum.

Pro efektivnější a rychlejší zpracování výrazně velkých prostorově nasnímaných dat ze 3D skenerů slouží výpočetní server, který zvládne zpracovávat i výrazně velké projekty, jako je například 3D digitalizace celého kostela, hradu či precizní dokumentace barokní sochy v rozlišení pod 0,2 mm. Server je základním kamenem výpočetního výkonu centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, které je strukturně situováno pod Katedrou historie, Filozofické fakulty, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

V sekci fotografie, fotogrammetrie a videodokumentace disponuje Centrum moderními digitálními fotoaparáty s příslušenstvím (např. CANON EOS 5D MARK, NIKON D3) a speciálními objektivy pro fotografování architektury a fasád. Pro zpracování digitálních audiovizuálních záznamů má pracoviště k dispozici počítačovou pracovní stanici pro zpracování obrazových dat (pracovní stanice s digitální střihovou kartou Canopus, tři monitory, audio mixažní pult, DVD vypalovací mechanika, sw Adobe Premiere pro 1.5, Adobe Photoshop CS, Ulead DVD workshop SE – dvd, authoring sw). Digitální záznam obrazu je možné pořizovat díky poloprofesionální DV kameře Canon XM2. Centrum dokumentace je také vybaveno počítačem a SW pro fotogrammetrii, moderní a perspektivní metodu dokumentace objektů a veškerých movitých předmětů.

V sekci geodézie a přípravy podkladů pro SHP disponuje Centrum totálními stanicemi, geodetickými GPS, nivelačními přístroji, moderními ručními laserovými dálkoměry, analogovými měřícími pomůckami, GPS navigacemi, speciálními vrtáky pro odběr dendro vzorků. Pro bezkontaktní analýzu stavebních objektů využívá Centrum profesionální termokamery, inspekční kameru a ruční spektrometr.

Geodetická GPS je přístroj pro přesné zaměření prostorových souřadnic daného bodu v terénu. Od běžně užívaných turistických GPS se liší především svou podstatně vyšší přesností, pohybující se v řádu centimetrů. Její zásadní výhodou oproti klasickým geodetickým metodám je, že k připojení bodu nepotřebuje využívat polohové bodové pole, které je v nepřístupném terénu obvykle obtížně dosažitelné a mezi jednotlivými měřenými body nemusí být realizovány průhledy.

Software Autodesk AutoCAD Civil 3D umožňuje tvorbu plánové dokumentace a trojrozměrných digitálních modelů předmětů. Oproti standardnímu AutoCADu je verze Civil 3D rozšířena o funkce podporující zpracování COGO bodů, které jsou importovány z totální stanice, příp. geodetické GPS. Pomocí programu lze také vytvářet digitální modely terénu.

Ruční XFR spektrometr Niton Xl3d je analyzátor přítomnosti chemických prvků, uzpůsobený pro potřeby stavebnictví. Pomocí ozařování rentgenovou lampou dokáže určit přítomnost prvků ve sledovaném materiálu a vyjádřit procentuálně jejich zastoupení. Umožňuje tak analyzovat a porovnávat chemické složení sledovaných historických artefaktů.

Mimo výše zmíněné speciální přístrojové vybavení disponuje Centrum logistickým vybavením pro speciální terénní práce, které ulehčí dokumentaci objektů ve složitém terénu. Např. vysílačky, horolezecké vybavení, elektrocentrála.

V rámci UJEP spolupracuje Centrum s laboratoří geoinformatiky při Fakultě životního prostředí  UJEP se sídlem v Mostě.  Po dohodě Centrum využívá přístroje a programové vybavení laboratoře. Například je využíván laserový skener FARO Focus 3D, ruční skener VIUSCAN, drak na letecké snímkování včetně programového vybavení při následném zpracování dat.

Centrum je též schopno připravit podklady ke kombinované formě výuky historie (kvalitní digitalizace písemného a ikonografického pramenného materiálu, knih a pod.). K dalšímu výraznému rozvoji tohoto pracoviště dojde v souvislosti s přesunem do nových prostor a získáním nového specializovaného přístrojového vybavení, které bude pořízeno v rámci probíhajícího výběrového řízení v rámci projektu OP VaVpI.

Vybavení k zapůjčení

Centrum nabízí studentům UJEP možnost zapůjčení vybavení pro dokumentaci památek. Systém zápůjček podléhá přísným pravidlům, která si můžete přečíst ve výpůjčním listu.

Analogové měřící pomůcky pro stavební měření (pásma, zednické  a svinovací metry, měřící latě apod.)

 • Laserové dálkoměry (Leica Disto D5, Stabila)
 • Digitální fotoaparáty Fuji Finepix S2000
 • Stativy pro fotoaparáty

Centrum dále disponuje vybavením, které není možné zapůjčit studentům bez nutnosti odborného dohledu. Tyto zápůjčky je nutno předem dohodnout s pracovníky centra dokumentace, nejlépe s minimálně dvoutýdenním předstihem. Mezi uvedené vybavení patří:

 • Totální stanice Leica TCR 802 a Leica TCR 803 s příslušenstvím
 • Geodetická GPS SATLAB
 • Ruční laserový skener Creaform EXAScan
 • Ruční optický skener Artec Eva
 • Optické skener Breuckmann
 • Nivelační přístroje Leica
 • Poloprofesionální  DV kamera Canon XM2
 • Profesionální fotoaparáty CANON s příslušenstvím
 • Termokamery
 • Inspekční kamera
 • Ruční XFR spektrometr Niton Xl3d

Další články...