Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Dne 8. prosince 2022 došlo v rámci udělování Cen rektora UJEP k předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Za akademický rok 2021/2022 bylo oceněno 22 studentek a studentů celkovou částkou 295 000 Kč. Mezi oceněnými nechyběli ani studentky a studenti FF UJEP.

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil dne 30. 11. 2022 kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027. Z tajné volby vzešel vítězně kandidát na jmenování rektorem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS UJEP.

Ježíšek přišel letos dřív a naděloval na naší fakultě. Stejně jako loni i letos se podařilo nemožné. Z 35 podaných projektů GA ČR získala univerzita pouze jeden. Úspěšnou žadatelkou se stala dlouholetá pracovnice katedry germanistiky dr. Veronika Jičínská.

Studentky a studenti politologie z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vzdělávají žáky 8. a 9. tříd základních škol o dezinformacích a problematice sociálních sítí. Workshopy s názvem „Jak nenaletět na internetu“ se uskutečnily mezi žáky 8. a 9. tříd na základních školách, a to nejprve 28. listopadu 2022 v Mostě a poté 5. prosince 2022 v Chomutově a Jirkově. Projekt DemoDes – Dezinformace versus mediální gramotnost vzešel ze spolupráce FF UJEP a TU v Chemnitz.

Ve dnech 24.–25. 11. 2022 proběhlo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult, které tentokrát uspořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Hlavními tématy setkání bylo financování filozofických fakult, zejména problematika mzdového ohodnocení akademických pracovníků, které je na hranici důstojného fungování fakultních pracovišť.

Ve středu 26. října 2022 proběhl v budově Muzea města Ústí nad Labem workshop projektu TAČR: Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Řešiteli projektu jsou Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. a Filozofický fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Projektovým partnerem je Správa NP České Švýcarsko. Projekt je zaměřen na identifikaci, inventarizaci a dokumentaci staré těžební a hornické činnosti na území Národního parku a CHKO Labské pískovce.

Ve středu 23. 11. 2022 proběhla na Filozofické fakultě UJEP přednáška a následná diskuze s názvem „Hlas Ukrajinců: Zkušenosti a problémy uprchlíků ve vzdělávání, bydlení, na trhu práce a v duševní zdraví". Jejím hostem byl Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research.

Do univerzitního kampusu na konci září zavítali historičky a historikové z celé České republiky. Uskutečnil se zde již 12. sjezd českých historiků, tradiční Profesní setkání historiček a historiků ČR, který se koná každých pět let. Setkání zorganizovala Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci se Sdružením historiků ČR – Historickým klubem 1872. Letošní ročník se tak poprvé uskutečnil v Ústí nad Labem.

Katedra filozofie a humanitních studií uspořádala týdenní exkurzi do Říma. Exkurze se uskutečnila v týdnu od 31. října do 7. listopadu a byla určena pro studenty, kteří se v rámci svých oborů zaměřují na problematiku antické kultury a její roli ve vývoji evropské civilizace. Program zahrnul prohlídku prestižních římských muzeí shromažďujících sbírky evropského výtvarného umění a návštěvu historických památek, zejména památek antického starověku.

Informace o přednášce prof. Anny Hogenové na PF UJEP, o níž byla celá akademická obec informována hromadným emailem, nás na filozofické fakultě poněkud zaskočila a rádi bychom touto cestou zveřejnili důvody proč na naší fakultu paní profesorku nezveme.

V pondělí 1. listopadu 2022 se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Veduty Jana Antonína Venuta z regionu severozápadních Čech“. Výstava je k vidění ve Vědecké části Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem do konce listopadu. Na přípravě výstavy se podílela katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty UJEP.

Ve dnech 21.–23. 10. 2022 se v univerzitním rekreačním středisku na Bukovině v Českém ráji sešli doktorandi a doktorandky katedry historie. Na programu měli problematiku hodnocení výzkumných výsledků podle Metodiky 2017+, a to zejména s ohledem na typy výsledků, které jsou obvyklé v historických vědách.

Další články...