Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Na konci března proběhlo představení nového čísla německého odborného časopisu KulturPoetik s podtitulem „Evropa a poetika hranice“. Na přípravě vydání se podíleli Annabelle Jänchen a Renata Cornejo z Katedry germanistiky FF UJEP a Daniel Schmidt z Univerzity Brémy. Prezentace nového čísla proběhla v rámci česko-německého kulturního festivalu „So macht man Frühling / Tak se dělá jaro“, který se uskutečnil v německém městě Brémy.

Nedávno nám přišel na oddělení pro vědu email, který nás velmi potěšil a který se souhlasem autorky zveřejňujeme bez jakýchkoli úprav kvůli autenticitě.

Ve dnech 14.–16. dubna se konala historická konference s názvem Pivo v turbulentních časech. Konference proběhla v prostorách Kulturního domu a kina v Krásné Lípě. Akci spoluorganizovala Katedra historie FF UJEP a Pivovar Falkenštejn, který letos slaví 10 let od svého založení.

Ve středu 5. dubna se na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně konalo krajské kolo dějepisné soutěže tříčlenných družstev žáků gymnázií. Tématem letošního ročníku byly evropské dějiny po 2. sv. válce. S počtem 120 bodů ze 135 možných vyhrálo družstvo Gymnázium Chomutov.

Výstavu Konojedská preludia si od konce března mohou prohlédnout návštěvníci, kteří zavítají do východočeského hospitálu Kuks. Výstava je jedním z výstupů projektu NAKI Hortus Montium Mediorum, jehož hlavním řešitelem byl dr. Pátek z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.

V březnu se uskutečnila první přednáška z cyklu zvaných přednášek Filozofická setkání organizovaných Katedrou filozofie a humanitních studií FF UJEP. Cyklus prezentuje aktuální výzkum českých a slovenských badatelů v oblasti současné filozofie a humanitních studií. Hostkou prvního setkání byla Lenka Lee, která vystoupila s přednáškou Estetika flanérství: od Baudelaira po iPhone.

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v úterý 28. 3. 2023 připojila k protestní akci Hodina pravdy. Akce měla upozornit na nerovné podmínky na českých vysokých školách a podfinancování zejména humanitních a společenskovědních oborů. K protestu se kromě Filozofické fakulty UJEP připojila i řada dalších filozofických a humanitních fakult napříč Českou republikou.

V úterý 7. 3. 2023 se na půdě Filozofické fakulty UJEP uskutečnil workshop s názvem „Cenzura, autocenzura, sociální regulace ve vědě“, který vedl dr. Michael Wögerbauer z ÚCL AV ČR Praha. Přítomným nejprve podal teoretický úvod do dané problematiky – účastníci workshopu tak během přednášky zjistili například to, jaké druhy cenzury rozlišujeme, nebo kam historie (auto)cenzury sahá.

Severozápad Čech není jen krajem uhlí a chemie. Do jeho proměny je třeba zapojit širší spektrum oborů, a především místní angažované a tvůrčí obyvatele, shodli se na setkání náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák, nově zvolený rektor UJEP Jaroslav Koutský, děkanky dvou fakult Michaela Hrubá a Zdena Kolečková a zástupci sítě Kreativní.uk.

V pátek 17. února 2023 proběhlo slavnostní předávání certifikátů o absolvování kurzu Deutsch Lehren Lernen (DLL). Kurz probíhá na katedře germanistiky, která na jeho realizaci dlouhodobě spolupracuje s Goethe-Institutem v Praze. Letos získalo certifikát celkem 11 studentů. Na další podrobnosti ohledně kurzu a jeho průběhu jsme se zeptali odborné asistentky katedry germanistiky, Mgr. Andrey Frydrychové, která je jednou z tutorek tohoto kurzu.

Ve čtvrtek 9. února přivítala Filozofická fakulta UJEP nové zájemce o studium. Po covidové pauze si uchazeči mohli letos projít „fildu“ naživo. Tuto možnost využilo okolo 200 návštěvníků. Kromě informací o studiu na ně čekal doprovodný program a mohli si poslechnout i některé přednášky našich akademiků.

V roce 2022 uplynulo 100 let od narození německého spisovatele a básníka Franze Fühmanna. Rodáka z Rokytnice nad Jizerou, který během svého života platil za politicky angažovaného umělce, přičemž se tohoto označení jen těžko zbavoval. Jeho tvorba však má čtenáři rozhodně co nabídnout. Vedle děl, která zrcadlí prvky komunismu či socialismu, nalezneme i taková, ve kterých si Franz Fühmann své životní omyly uvědomuje, a naopak se snaží o apolitizaci – pozdější tvorba je tak zejména jeho osobním prozřením.

Vedení Filozofické fakulty UJEP se rozhodlo zřídit novou pozici proděkana pro doktorské studium. Na post proděkana pro doktorské studium byl dne 3. 1. 2023 jmenován doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Hlavní náplní nového proděkana bude agenda související se zajištěním a podporou doktorských studijních programů a zejména příprava na dopady reformy doktorského studia, kterou plánuje MŠMT a která se dotkne především financování doktorandů a doktorandek.

Na alarmující postavení Filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. 1. se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult.

Na konci roku 2022 udělila prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. celkem sedm ocenění během slavnostního předávání Cen děkanky Filozofické fakulty UJEP. Oceněni byli vedle akademických pracovníků také tři studenti za příkladnou osobní angažovanost a šíření dobrého jména fakulty.

V termínu od 30. 11. do 3. 12. 2022 se studující Katedry germanistiky FF UJEP zúčastnili workshopu na téma „Bildungsreisen und Wanderschaften: Reiseliteratur der Aufklärung am Beispiel von Johann Gottfried Seume u.a.“ a konference „Von Sachsen in die Welt“ v německé Grimmě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,
máme za sebou nesnadný rok 2022, který před nás postavil mnoho výzev a mnoho nás jich čeká v nadcházejícím období.

Po úspěchu v soutěži Grantové agentury ČR se dostavil úspěch také v soutěži Ministerstva kultury, konkrétně v programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030. Mezi 76 podpořenými projekty jsou hned tři, na jejichž řešení se v následujících pěti letech bude FF UJEP podílet: jeden hlavní a dva spoluřešitelské.

Další články...