Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Ve čtvrtek 10. září 2020 proběhl v rámci slavnostního zahájení 49. sezóny Činoherního studia křest knihy „Překročit hranice“ / „Grenzen überschreiten“, která je dvoujazyčnou antologií textů devíti současných německých divadelních her a jejich českých překladů.

Během léta se uskutečnilo další z řady pravidelných setkání nad texty Platónových dialogů. Filosofické léto se přihlásilo již tradičním čtením jednoho z platónských dialogů, tentokrát to byl dialog Lachés, který bude zároveň tématem listopadového platónského symposia.

Tradičně by se měl Den vědy a umění UJEP uskutečnit během května. Letošní rok ale přinesl mnoho změn pozitivních i negativních. To, že jsme se nemohli setkat na Kostelním náměstí před OC Fórum se všemi příznivci univerzity a vědy samotné, ovšem nezabránilo organizátorům akce uspořádat alespoň digitální verzi.

Během letních prázdnin se desítka studentů z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připojila k archeologům z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Dne 22. 7. 2020 podstoupili pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty UJEP ve složení Mgr. Jan Horák, Bc. David Šťastný a Mgr. David Skalický závěrečnou část pilotních zkoušek.

V pondělí 13. července 2020 v 15 hodin proběhlo na FF UJEP slavnostní předání certifikátů absolventkám kurzu DLL (Deutsch Lehren Lernen – „Naučit se učit němčinu“), realizovaného v rámci studia učitelství na KGER ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze (GI).

Na počátku roku 2020 začala další etapa průzkumu prováděného v rámci obnovy Domu pod Bání/ Kalicha věnující se tentokrát podobě a řešení historických stropních konstrukcí.

Děkanka FF prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. a děkan FSE doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. podepsali na konci června smlouvu o spolupráci na výuce, která se bude týkat zabezpečení ekonomických, sociologických a politologických disciplín v rámci nově akreditovaných či připravovaných studijních programů.

Dne 17. června proběhlo zasedání Akademického senátu FF UJEP, na kterém byl schválen inovovaný Organizační řád FF. Nejvýraznější změny spočívají v reorganizaci resortů jednotlivých proděkanů, které jsou více v souladu se strukturou vedení univerzity.

Zabudnuté dedičstvo oslobodenia. Deti amerických a sovietskych vojakov v povojnovom Československu. Hľadáme pamätníkov narodených zo vzťahov miestnych žien a amerických alebo sovietskych vojakov v povojnovom Československu!

V týdnu od 8. do 12. května 2020 se sešlo 12 komisí, aby posoudilo obhajoby 91 závěrečných prací. Představit své práce se na FF UJEP dostavilo 58 studentek a 33 studentů. Úspěšně jich obhájilo 83, z toho 38 jich bylo hodnoceno výborně.

Během „COVIDové“ krize dala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně studentům či studentkám, kteří se vlivem nepředvídatelných skutečností dostali do tíživé finanční situace, možnost požádat o mimořádné stipendium.

V termínu od 25. května do 31. května 2020 proběhla jako každý rok Odborná praxe A, která je určena pro obory Kulturní historie a Dokumentace památek v prezenční i kombinované formě. Praxe se odehrávala v okolí Opárna.

Na výročí nezapomínáme. Katedra historie Filozofické fakulty UJEP připravuje u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války výstavu Zklamání, strach a naděje: Život v Ústeckém kraji v letech 1938–1946. Měla být představena začátkem května...

Ladislav Hejdánek (1927-2020). Zasvětil svůj život filosofii, jíž rozuměl po vzoru svého učitele, Emanuela Rádla, jako lásce k pravdě. Láska k pravdě v jeho pojetí byla kritickým přezkoumáváním myšlení filosofického, vědeckého i běžného občanského a lidského.

Podobně jako mnoho dalších je i výstava Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“, která se aktuálně nachází v německém Augsburgu, kvůli výjimečnému stavu veřejnosti nepřístupná.

Úmyslně zneužívám název knihy G. G. Márqueze, mimořádně krásného díla o lásce v čase nemoci, jako metafory pro mou reflexi života v Poznani za času koronaviru. Přijel jsem do Poznaně prvního března, na vysněnou a několik měsíců domlouvanou dlouhodobou stáž.

V prvních měsících letošního roku 2020 mělo Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví možnost pracovat na tvorbě 3D modelu lebky, která patřila Magdaleně Fictumové z Kolovrat a její stáří se datuje do 2. pol. 16. století.

Budoucím doktorandům a doktorandkám se tak vedle kvalitního vedení zkušenými školiteli a školitelkami nabízí možnost zapojit se do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů, které jsou realizovány ve spolupráci s dalšími univerzitami.

Další články...