Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Vydaný svazek s celým názvem Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten je výstupem z mezinárodní konference Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy konané na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v listopadu 2019.

Jaro je doba, na kterou se Filďáci vždy těšili. Nejen proto, že všechno taje, otepluje se a brzy se můžete učit venku na dece, ale i proto, že se konal ples! Ples Filozofické fakulty vždy organizovali sami studenti. Nejprve studenti z katedry politologie a filozofie, později mix, poslední léta se toho chopili spíše studenti z katedry historie.

Na počátku tohoto týdne odešel ve věku nedožitých 89 let generální ředitel společnosti Český porcelán Dubí Vladimír Feix. Pracovitý a vzdělaný člověk, který celý svůj život zasvětil výrobě a propagaci českého porcelánu. Do poslední chvíle stál v čele jedné z nejproslulejších českých firem, známé po celém světě.

Na veletrhu vysokých škol Gaudeamus 2021, kde měla univerzita svůj vysílací den 27. 1. 2021, nás reprezentoval PhDr. Filip Hrbek! Podívejte se na rychlé představení naší fakulty v jeho podání.

Dne 26. ledna nás opustil významný český historik a archeolog středověku PhDr. Oldřich Kotyza. Statečně bojoval se zákeřným dlouhotrvajícím onemocněním a po počáteční naději na zlepšení se nemoc ukázala být nad jeho síly.

Projekt Národní kulturní identity Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele byl v prosinci 2020 završen výstavou Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán. Autorsky se na ní podíleli Národní památkový ústav ÚOP v Ústí nad Labem a Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie Filozofické fakulty UJEP. 

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 zemřel věku 87 let významný archeolog Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. Narodil se v roce 1933 do rodiny archeologa Jiřího Neustupného, vystudoval prehistorii a egyptologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a velkou část své profesní kariéry spojil s Archeologickým ústavem Československé akademie věd, který v letech 1990-1993 vedl.

Jak jsme již uvedli, v letošním roce proběhl 25. ročník celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací HISTORIE 2020, na kterém naše studentka Bc. Veronika Lešková obsadila fantastické první místo. Neznamenalo to však konec všech úspěchů, kterých dosáhla, ale získala také velmi prestižní Šustovu cenu.

Mgr. Jan Musil, Ph.D. získal prestižní ocenění za nejlepší kvalifikační práci za svou disertační práci Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937-1959.

Prvním dnem roku 2021, kdy slaví 15. výročí vzniku, se Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem rozrostla na pět kateder! Nově budou studentky a studenti navštěvovat studijní programy a obory na katedře filozofie a humanitních studií (KFHS) a na katedře politologie (KPOL).

V pátek 18. prosince 2020 si lidé připomněli výročí devíti let od skonu Václava Havla. V průběhu celého dne byla veřejnost zvána, aby zapálila svíčku u lavičky Václava Havla v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně a k tiché pietě, nejlépe v osamocení, za dodržování všech vládních opatření ve stále nepříznivé epidemiologické situaci.

„Zbytečné společenské pavědy, stejně všichni skončí v mekáči, tyhle obory vystuduje kdejaký hňup,“ a další „hejty“ šířící se virtuálním prostorem se snaží vyvrátit nová kampaň s názvem Humanitky.cz.

Po loňském úspěchu několika žádostí o akreditaci má Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem další důvod k radosti. Návrh bakalářského studijního programu Politologie, který vychází ze stávajícího studijního oboru Politologie a dále jej rozvíjí na základě doposud získaných zkušeností, byl úspěšně akreditován na dobu deseti let!

Na „online“ půdě ústecké katedry germanistiky se setkalo a debatovalo 16 doktorandů a doktorandek z Česka, Slovenska a Polska, kteří se navíc zúčastnili tří vědeckých workshopů vedených renomovanými německými odbornicemi.

Jako každým rokem, i letos se uskutečnilo tradiční listopadové platónské symposium, které již od roku 1997 spolupořádá Česká platónská společnost. Podobně jako řada letošních akcí se i symposium muselo kvůli koronavirové situaci přesunout do virtuálního prostoru.

„Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby?“ je nová kniha ústeckých politologů Jakuba Charváta a Pavla Maškarince, která vyšla v září 2020. Kniha se vrací k loňským evropským volbám, které analyzuje z různých perspektiv.

I věda se hodnotí. Věděli jste, že vysoké školy posílají výběr svých nejlepších výsledků k hodnocení do rady pro výzkum, vědu a inovace, poradního orgánu vlády ČR? A děje se tak už po tři roky. Také filozofická fakulta stojí o srovnání svých vědeckých výsledků v mezinárodní konkurenci a nevede si vůbec špatně.

V horkých prázdninových dnech spatřila světlo světa publikace Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb autorského kolektivu projektu NAKI FF UJEP a NPÚ – územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

Další články...