Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Na konci roku 2021 byl úspěšně ukončen projekt 3D digitalizace antických váz a části středověkého stříbrného mincovního depotu nalezeného na Podřipsku v roce 2020. Všechny 3D modely jsou dostupné veřejnosti na portálu eSbírky, ve složce Podřipského muzea.

Dne 6. března 1645 se u Jankova po měsíčním manévrování setkaly dvě armády. Na jedné straně narychlo složené císařské vojsko pod velením Melchiora von Hatzfeld, proti ní se postavila hlavní švédská armáda Lennarta Torstenssona. Do dějin toto střetnutí vstoupilo jako jedno z nejkrvavějších v průběhu třicetileté války.

Doktorandka katedry historie FF UJEP PhDr. Vlasta Kordová, která již v minulosti získala například prestižní stipendium Jana Patočky na vídeňském Institut für die Wissenschaften vom Menschen nebo stipendium mnichovského Zentrum für Holocaust-Studien, nyní získala stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Milé studentky, Milí studenti, největším darem je naděje. Přeji Vám, ať je pro vás vánoční stromek, pod který uložíte dárky pro své blízké, spojen letos s nadějí, že se všichni zase uzdravíme. Nebudeme se muset strachovat, budeme žít bez omezení a svobodně dýchat.

Monsignore Jan Baxant předal studentům naší fakulty stipendijní ocenění za vynikajícím způsobem zpracované a přínosné závěrečné práce. Oba ocenění studenti – Bára Hauptvogelová a Jan Tomáš –získali stipendium za svou bakalářskou práci v oboru Interkulturní germanistika.

29. ročník dějepisné soutěže gymnázií (Gymnázium Cheb) Evropské dějiny 1900 - 1939. Epidemické okolnosti rozhodly, že letošní soutěž jak v podobě krajských kol (jaro 2021), tak mezinárodního česko – slovenského finále (25. listopadu) proběhla online.

Paní docentka Renata Cornejo uspěla s projektem (Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000. Pan profesor Georg Schuppener vyslal do soutěže projekt s názvem Jazyková specifika hnutí Říšských občanů.

Docent Josef Moural z naší KFHS FF UJEP proslovil dne 4. listopadu 2021 zvanou přednášku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Přednáška na téma Immanuel Kant o poznání, metafyzice a vědě byla součástí pravidelného cyklu Filosofické problémy fyziky, který na MFF založil doc. Jiří Langer (1939-2020) a který nyní řídí prof. Pavel Krtouš.

V rámci přeshraniční spolupráce katedry politologie FF UJEP se o listopadovém víkendu uskutečnil česko-německý workshop na téma „Demokratické hodnoty v Česku a Německu“. Šlo o akci v rámci projektu „Mít kuráž a utvářet náš region / Courage haben und unsere Region gestalten“ a účastnili se jí studenti z FF UJEP a Technické univerzity v Drážďanech.

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2021 se uskutečnilo další z řady pravidelných mezinárodních platónských symposií, která od roku 1997 pořádá Česká platónská společnost ve formátu bienále. Tématem letošního mezinárodního symposia byl Platónův dialog Faidros.

12. setkání historické obce ČR se tentokrát bude konat v Ústí nad Labem ve dnech 20. – 22. 9. 2022. Ve spolupráci se Sdružením historiků ČR se na jeho zabezpečení a organizaci budou podílet katedra historie a katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

V pátek 12. listopadu 2021 uspořádalo Centrum občanského vzdělávání COV.UL celodenní seminář pro studenty učitelských programů FF UJEP s názvem Občan - demagogie a populismus - lze se bránit?, na němž se účastníci zabývali analýzou populismu a demagogie a hledali způsoby, jak před jejich dopady chránit nejenom sebe, ale také žáky základních a středních škol.

Ve čtvrtek 4. listopadu proběhla na FF UJEP první část studentského workshopu s poněkud záhadným názvem Etruskové a trasologie. Workshop souvisel s projektem vnitřní grantové soutěže SGS, který se zaměřuje na studium způsobů využití a opracování kamene v antické Etrurii.

Ve dnech 20. a 21. října 2021 se na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem konal pod záštitou katedry germanistiky mezinárodní workshop na téma „Evropa a hranice v současné literatuře“. Workshop zkoumal různé přístupy a přesahy tématu hranice a jeho diskurzu v současné německojazyčné literatuře.

Po covidové pauze se uskutečnilo odložené Výroční setkání Collegium Politicum v Itálii. Jde o pravidelnou akci evropských univerzit spolupracujících v rámci badatelské sítě zaměřené na studium antického politického myšlení. Téma letošní konference bylo Oikos nomos. Politics and Economics in Ancient Thought.

Ve dnech 21. a 22. října 2021 proběhl již 26. ročník celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací HISTORIE 2021, ve kterém naši studenti opět uspěli. Konání soutěžní konference se po dlouhých jedenácti letech opět vrátilo do Ústí nad Labem, a i když konference nemohla proběhnout v tradičním jarním termínu, podařilo se na konci října připravit odpovídající zázemí pro jednání.

Katedra germanistiky (KGER) Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala ve spolupráci s globale° v Brémách a Collegiem Bohemicem ve středu 20. října 2021 od 16:00 h v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP česko-německé autorské dvojčtení.

KGER FF UJEP nabízí v průběhu ZS 2021 unikátní sérii přednášek (ONLINE), na kterých participuje řada renomovaných literárních vědců z několika evropských univerzit (Bayreuth, Lipsko, Poznań,Toulouse, Wrocław). Společným jmenovatelem jsou „aktuální otázky“ germanistické literární vědy, což ale neznamená, že se jedná o problematiku čistě teoretickou.

Jaké jsou důsledky pandemie Covid-19 v česko-německém pohraničí? Tuto otázku jsme položili odborníkům na pohraniční oblasti, Lukáši Novotnému z FF UJEP a Patricku Reitingerovi z Univerzity Bamberg. Poznatky z jejich výzkumů jsou důležité pro rozvoj česko-německé přeshraniční spolupráce.

Inter arma silent Musae, ve válce Múzy mlčí – anebo právě naopak? Habilitační práce Jany Hrdličkové Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945 dokazuje, že skutečně právě naopak. A to se zabývá jen jedním lyrickým žánrem, tak zvanou hermetickou poezií. Poezií, která dodnes vyvolává negativní emoce, předsudky, ba opovržení.

Další články...