Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Ve dnech 28.–31. května znovu navštívil Filozofickou fakultu UJEP Albrecht Classen z University of Arizona (Tucson, USA). Na ústeckou univerzitu zavítal v rámci vzájemné spolupráce na tématech historického výzkumu již v roce 2018.

Doktorandka katedry germanistiky FF UJEP Annabelle Jänchen, M.A. získala prestižní Immanuel-Kant-Stipendium. Stipendium je určeno na podporu doktorandů, kteří v rámci svých dizertačních projektů zkoumají interkulturní témata související s východní Evropou, se zvláštním zaměřením na německy mluvící obyvatelstvo.

Mezinárodní badatelská síť Collegium Politicum sdružuje odborníky z evropských univerzit a výzkumných center, kteří se zabývají oblastí antického politického myšlení. Členské univerzity pořádají každoročně konference věnované otázkám antické politické teorie a její recepce v dějinách politického myšlení, včetně vlivu antických konceptů na moderní Evropu.

Doc. Balej ocenil studenty FF UJEP, kteří v roce 2021 prokázali vynikající výsledky na poli tvůrčí činnosti a sportu. V oblasti tvůrčí byla oceněna doktorandka FF PhDr. Vlasta Kordová za významné působení hned ve třech prestižních institucích (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Zentrum für Holocaust-Studien v Mnichově a vídeňská univerzita).

Jak moc velkým ohrožením pro demokracii jsou dezinformace? To bylo obsahem workshopu, který se uskutečnil v rámci nového česko-saského projektu „Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost“, který hostila Filozofická fakulta UJEP. Jde o další ze vzdělávacích projektů katedry politologie, který posiluje občanské vzdělávání v Ústeckém kraji.

Ve středu 27. 04. 2022 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnila beseda k derniéře výstavy „Vybledlé, ale ne ztracené: Po stopách šumavské historie / Verblichen, aber nicht verschwunden: Eine Spurensuche im Böhmerwald“, spojená s představením nové knihy vydané Spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově.

Ve středu 20. 4. 2022 se uskutečnilo zasedání nejvyššího orgánu Akademie věd ČR – Akademického sněmu AV ČR. Mimo jiné přijalo do svých řad zástupkyni z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, prof. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D.

Ve středu 6. dubna se na Filozofické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnilo krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR s tématem „Evropské dějiny druhé světové války“. Na prvním místě se umístilo Gymnázium dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem.

Výuka češtiny pro občany z Ukrajiny je nyní vysoce žádanou službou. Nabízejí ji převážně jazykové školy, integrační centra či individuální zkušení vyučující. Evidentně plná kapacita této nabídky uvolňuje prostor pro další necertifikované aktivity vyvěrající zejména ze solidarity a snahy pomoci v těžké situaci.

Jak reagovat na agresi v okolí nebo jak v mezních situacích projevit občanskou odvahu, to jsou jen některá z témat, která jsou již v těchto týdnech řešena v průběhu studentských workshopů, které pro žačky a žáky základních škol na území Euroregionu Labe připravili studentky a studenti z katedry politologie Filozofické fakulty UJEP.

Kniha „Útěk z Leopoldova I.-III. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu“ byla nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii „Litera za naučnou literaturu“. Autorem knihy je historik Jaroslav Rokoský z katedry historie.

Katedra germanistiky (KGER) Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně s Rakouskou knihovnou UJEP a ve spolupráci s Collegiem Bohemicem pořádala ve středu, 16. 3. 2022, v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP česko-německé autorské čtení.

Studenti Filozofické fakulty UJEP uspořádali dne 1. 3. před budovou FF UJEP protestní akci na odsouzení ruské agrese a vyjádření podpory ukrajinským studentům a akademikům. Akce se kromě studentů a akademiků UJEP účastnila i široká veřejnost.

Vedení filozofické fakulty jednoznačně odmítá ruský útok na Ukrajinu, která je suverénním státem. Jedná se o nepřijatelný krok, který v argumentech prezidenta Putina připomíná pro naši zemi tragickou dobu mnichovské okupace i události invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

Vedení Filozofické fakulty UJEP se připojuje k prohlášení užšího předsednictva Rady vysokých škol k vývoji situace na Ukrajině. Filozofická fakulta UJEP odsuzuje porušení mezinárodních úmluv ze strany Ruska, kterého se dopustilo narušením integrity Ukrajiny coby nezávislého státu.

Dne 3. února 2022 se otevřely virtuální dveře Filozofické fakulty UJEP. Kromě informační přednášky o studiu měli uchazeči možnost vyslechnout přednášky našich akademiků a vžít se tak do role vysokoškolského studenta.

Další články...