Sidebar

26
bře, ne
43 Aktuality

Dne 22. 7. 2020 podstoupili pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty UJEP ve složení Mgr. Jan Horák, Bc. David Šťastný a Mgr. David Skalický závěrečnou část pilotních zkoušek.

Dne 22. 7. 2020 podstoupili pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty UJEP ve složení Mgr. Jan Horák, Bc. David Šťastný a Mgr. David Skalický závěrečnou část pilotních zkoušek Úřadu pro civilní letectví a získali povolení k létání s bezpilotním prostředkem DJI Matrice 600 PRO, který je ve vlastnictví Centra. Tím se tomuto pracovišti otevírají nové možnosti dokumentace památek, zejména letecká fotogrammetrie.

Mgr. David Skalický, Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví KHI FF UJEP v Ústí n. L.