Sidebar

25
zář, út
20 Aktuality

V prvních měsících letošního roku 2020 mělo Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví možnost pracovat na tvorbě 3D modelu lebky, která patřila Magdaleně Fictumové z Kolovrat a její stáří se datuje do 2. pol. 16. století.

Hrobka s reliéfním náhrobníkem byla nalezena 2. 8. 2019 při archeologickém výzkumu Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v kostele Čtrnácti svatých pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani. Erby a nápisy na náhrobníku dovolily identifikovat zemřelou jako Magdalenu Fictumovou z Kolovrat. Na přelomu září a října 2019 proběhl archeologický a antropologický výzkum hrobky, při němž se podařilo nalézt tuto lebku.

Šlechtický rod Fictumů přišel do Čech v roce 1451 z Duryňska a patřil k významným podporovatelům kadaňských františkánů. Magdalena byla vnučkou Jana Hasištejnského z Lobkovic a jeho druhé manželky Magdaleny z Törringu, po které pravděpodobně dostala jméno.

Cílem dokumentace prováděné pro potřeby Městského Muzea v Kadani bylo věrné zachycení stávajícího stavu artefaktu. Pro první fázi dokumentace skenováním lebky byl zvolen optický skener Artec Eva, na následné zpracování modelu lebky byl využit program Artec Studio professional 3D. Z důvodů vysokého stádia poškození lebky v oblasti čelní kosti probíhalo skenování artefaktu velice citlivě. Při následném zpracování byla zpět k lebce umístěna čelist. Skenování artefaktu provedla a následný 3D model zpracovala studentka oboru Kulturní historie (modul Stavební historie) Bc. Tereza Šťastná, zaměstnankyně Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví.

V současné době je lebka zcela v rozkladu a 3D model Centra dokumentace je jediným důkazem její reálné podoby. Může tak posloužit pro následné 3D modelování pravděpodobné podoby Magdaleny Fictumové z Kolovrat.

Tereza Šťastná