Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

V říjnu se studenti 1. ročníku oboru Dokumentace památek zúčastnili praktické výuky na zámku Jezeří. Plnili při tom zadání NPÚ ÚOP v Ústí n. L. dané rámcovou partnerskou smlouvou a ve čtyřech výjezdových dnech zdokumentovali na zámku tři aktuální nálezové situace.

V propadlé barokní kanalizaci identifikovali a zdokumentovali druhotně použité pískovcové články odbouraného monumentálního manýristického dvouramenného schodiště, v podzemí jižní zahradní terasy interpretovali nasypané kužely destrukce jako pozůstatky mozaikové dlažby a zdiva zbourané zimní zahrady a v podstřeší jižního křídla zámku zdokumentovali druhotně užitá malovaná záklopová prkna raně barokního stropu. Nálezové zprávy operativních průzkumů a dokumentace budou po zpracování v Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví KHI FF UJEP předány k využití Národnímu památkovému ústavu. Praktická výuka studentů byla podpořena z Fondu Ústeckého kraje dotací č. 19/Sml 0623 SOPD/KHI.