Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Ve čtvrtek 3. 10. se zaměstnanci Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví KHI FF UJEP zúčastnili veletrhu Techdays 2019 v areálu výstaviště v Litoměřicích.

Veletrh organizuje město Litoměřice společně s Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka a jeho účelem je podpora technického vzdělávání. Centrum dokumentace představilo dva stěžejní studijní obory FF UJEP, a to bakalářské studium Dokumentace památek a navazující magisterskou specializaci Stavební historie. Pro účelnou prezentaci výše zmíněných oborů pracovníci Centra dokumentace použili výstupy z vlastních realizovaných výzkumných a výukových projektů, jako jsou stavební plány, geodetické zaměření a 3D modely pořízené 3D skenerem Faro Freestyle. Centrum představilo také použití termokamer ke zjišťování tepelných úniků, spektrometr Niton pro analýzu složení omítek a další přístroje specializovaného průzkumu a dokumentace staveb. Studenti a návštěvníci veletrhu si tak mohli s pomocí přítomných pracovníků tyto přístroje sami vyzkoušet.