Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Pod odborným dohledem zkušených tesařů z Tesařství Čenda pomáhali pracovníci Centra za použití historických nástrojů a technologie tesat trámy, které budou použity při opravě historického krovu v radničním domu Kalich.

Reportáž ČT: Po vzoru původních stavitelů. Dřevo na opravu Kalichu se do Litoměřic dostává po Labi, 9. 8. 2019.

V polovině září se většina pracovníků Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví zúčastnila veřejného workshopu ,,Dřevo pro Kalich 2019“.Centrum se aktivně podílelo i na tvorbě podkladů pro obnovu historického krovu, včetně technologie máčení a následného plavení dřeva z Českých Kopist do Litoměřic, které se uskutečnilo 9. srpna 2019 a provázela ho účast zástupců města a partnerů akce. Během zhruba tříkilometrové plavby byly vory po obou stranách řeky sledovány také očima široké veřejnosti a v cíli, na litoměřickém nábřeží, se vorům a jejich plavcům dostalo velkého uvítání od malých i velkých.

Tyto akce probíhaly v rámci oslav výročí 800 let od založení města Litoměřic.

Již dříve jsme psali: Unikátní postup obnovy krovů litoměřického Kalichu.