Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

V rámci projektu NAKI Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, na kterém FF UJEP a NPÚ ÚOP ÚNL spolupracují od roku 2016, se Centrum dokumentace zúčastnilo pilotního projektového týdne pro Základní školu Komenského v Žatci.

Pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a studenti Dokumentace památek přispěli jako odborní studenti organizátorů projektu.

K účasti v pilotním projektovém týdnu byli vybráni žáci a žákyně 4. tříd ZŠ Komenského. Celý projekt má dvě části. První je zaměřená na historii chmelařství a druhá se bude zabývat současností.

V rámci první části projektu plnili žáci zajímavé úkoly spojené s tématikou pěstování a zpracování chmele. Proběhly komentované procházky po Městské památkové rezervaci a Zóně technických památek. Žáci také navštívili vnitřní prostory vybraných skladů a balíren chmele na Pražském předměstí. Třídy byly rozděleny do pracovních skupinek a úkolem každé z nich byl sběr poznatků, informací a jejich grafické ztvárnění na plakátu. Jednotlivé plakáty byly žáky prezentovány, jak spolužákům, tak i hostům při slavnostním zakončení projektového týdne. Odbornou komisí byly vybrány a oceněny nejvydařenější práce, ale drobné ceny získaly všechny děti, které se zúčastnily. Jednotlivé plakáty budou převedeny do elektronické podoby a budou zpřístupněny na webových stránkách všech partnerů projektového týdne. Originály plakátů budou vystaveny v rámci žatecké Dočesné v atriu Chmelařského institutu. Ve druhé části projektu, která proběhne v září, se děti zaměří spíše na chmelařskou současnost, budou projíždět chmelnice, chmelařská sklizňová střediska a navštíví i tradiční sušárnu chmele.

Snahou realizátorů je, aby o takto koncipovaný projektový týden projevily zájem i další žatecké základní školy, a aby se stal samozřejmou součástí školního roku ve městě Žatci, ve městě, které usiluje o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. V Žatci zůstaly zachovány, jako na jediném místě na světě v tak rozsáhlém měřítku, budovy související se zpracováním chmele. Z tohoto důvodu usiluje Město Žatec svým statkem „Žatec – město chmele“ již od roku 2016 o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Jako podpora této žádosti byl také připraven tento pilotní projekt, určený pro školní mládež, jehož prvotním cílem je seznámit děti s historií a současností pěstování chmele na Žatecku.

Realizátorem celého pilotní projektu je CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a jím zřizované Chmelařské muzeum. Partnery projektu jsou NPÚ ÚOP Ústí nad Labem, Filozofická fakulta UJEP, Město Žatec a Ústecký kraj.