Sidebar

7
čvn, čt
45 Aktuality

Dne 4. 4. 2019 proběhla v Ostrově nad Ohří konference na téma Metody a výstupy dokumentace památek, kterou pořádala FF UJEP společně se Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a s Městskou knihovnou Ostrov.

Na konferenci byla řada zajímavých přednášek, mezi kterými přednášeli pracovníci z Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a řada renomovaných odborníků na dokumentaci památek. Na programu byly zajímavé přednášky od Petra Lněničky z Vertical Images s. r. o., Bc. Martina Volfa z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v. v. i a Mgr. Davida Otáhala. Součástí přednášky Petra Lněničky byla i praktická ukázka nejmodernějších dronů. Za Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví si připravili příspěvkyPhDr. Kamil Podroužek, Ph. D., Mgr. David Skalický, DiS., Bc. Jan Horák, Bc. Vít Liška, Bc. Roman Švec, DiS., a Bc. Anna Lišková, kteří představili jednotlivé dokumentační metody, které se již běžně používají v soudobé památkářské praxi.

Více informací o konferenci a fotografií najdete na stránkách Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska.