Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Dne 18. května se uskutečnilo představení a autogramiáda knihy Jimi země česká stála s podtitulem Soubor studií k českým elitám raného a vrcholného středověku. Autorem knihy je dlouholetý člen Katedry historie FF UJEP doc. Tomáš Velímský.

Publikace obsahuje výbor dvaceti dvou studií s tématy z dějin českých elit raného a vrcholného středověku. Atraktivnost těchto esejů přiblíží i jejich názvy, například Rok 845: křest 14 českých knížat; Vršovci a ti druzí; Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského kostela v Potvorově; Hrabišici Všebor a Kojata a počátky středověkého Mostu; Ojíř z Friedberka. Rytíř, který hájil čest českého krále; Počátky české rodové větve pánů ze Šumburka či Albert ze Žeberka. Téměř půlstoletí ve službách šesti českých králů.

Kniha tematicky navazuje na autorovy předchozí tituly – Páni ze Svojšína (2013) a Hrabišici (2002).