Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

V letním semestru tohoto akademického roku se znovu uskutečnil výběrový kurz nazvaný Exkurze po archivech České republiky, jehož cílem bylo seznámit posluchače a posluchačky oboru s některými praktickými otázkami a fungováním vybraných archivů. Pro odborné exkurze byly vybrány tři různé archivy v regionu severozápadních Čech.

Jako první byla naplánována návštěva největšího archivu severozápadních Čech – Státního oblastního archivu v Litoměřicích, který je jedním ze sedmi oblastních archivů v České republice. Zde se studenti a studentky nejprve dozvěděli základní informace k samotné archivní budově, která měla poměrně pestré osudy a během staletí různá využití, aby je následně Mgr. Dagmar Brokešová uvedla do problematiky současných problémů a výzev spojených s pozicí oblastních archivů na našem území. Účastníci a účastnice se také dozvěděli, jaké konkrétní požadavky jsou kladeny na archiváře, vstupující jako zaměstnanci a zaměstnankyně do tohoto archivu.

Druhou zastávkou v exkurzním cyklu byl Státní okresní archiv v Lounech. Okresní archivy náleží k typu vůbec nejrozšířenějších archivních institucí v České republice. Lounský archiv má ovšem jeden primát – tím je nejmodernější a nejnovější archivní budova na našem území, která byla dána do provozu v loňském roce. Exkurze tak byla orientována z tohoto důvodu právě na stavební, provozní a technické aspekty archivních činností a byla spojena s detailní prohlídkou zázemí archivu – zvláště depozitářů a technických prostor. Ředitel archivu dr. Jan Mareš účastníky detailně seznámil s výhodami, ale také výzvami takto zbrusu nové archivní budovy.

Posledním navštíveným archivem v rámci exkurzního cyklu byl Památník národního písemnictví v Litoměřicích. Ten na rozdíl od prvních dvou navštívených institucí představuje typ specializovaného archivu, který nadto nemá výlučně archivní charakter, ale přechovává také umělecké sbírky. Zároveň zde účastníci a účastnice měli co do činění opět s jiným typem archivní budovy – zatímco v případě SOA Litoměřice šlo o historickou stavbu, u SOkA Louny o účelovou budovu, zde to byla sice neúčelová stavba, jež však prošla výraznou adaptací. Spolu s průvodcem – Mgr. Janem Grisou – navštívili jak archivní depozitáře, tak rovněž i ty depozitní části, které přechovávají umělecké památky.

Exkurze tak směřovala do tří různých typů archivních institucí v našem regionu. Jak do těch archivů, které mají svoje analogie i jinde v České republice, tak také do instituce více méně jedinečného charakteru. Studenti a studentky se mohli seznámit nejen se základními aspekty fungování jednotlivých archivů, ale poznat také jejich zákulisí.