Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

V letošním roce byl spuštěn nový studentský projekt s názvem „Vývoj sídelní struktury Chabařovic“. Jedná se o dvouletý projekt Studentské grantové soutěže, který bude realizován pod vedením Mgr. Moniky Staré na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP.

Studentský projekt zpracovává více než 200 let dlouhý časový úsek od počátku 19. století do současnosti, během kterého došlo k rozrůstání sídelní struktury Chabařovic, výstavbě průmyslových areálů, těžbě uhlí v bezprostřední blízkosti zástavby, později k zániku dříve využívané infrastruktury, demolicím, a v posledních letech i rekultivaci. Hlavním výstupem projektu bude vedle odborného článku také populárně-naučná brožura a výstava spolu s interaktivní mapou a projekcí.

Aktuálně dochází ke studiu archivních a kartografických pramenů, která jsou potřebná ke zpracování sídelního vývoje Chabařovic. Proběhla také schůzka s obyvateli Chabařovic, během které byla od místních sesbírána ikonografie a historické fotografie vztahující se k tématu.

Projekt číslo UJEP-SGS-2023-63-005-2 byl podpořen Studentskou grantovou soutěží UJEP.