Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Ve dnech 8.–12. 5. se uskutečnila tradiční vícedenní exkurze studentů Katedry historie Filozofické fakulty UJEP. Pod vedením dr. Pátka studenti letos navštívili významné historické a kulturní památky slovenského regionu Spiš.

Po ubytování v NP Slovenský ráj byly první zastávkou exkurze Gánovce, kde účastníci navštívili kostel sv. Michaela archanděla z poloviny 13. století se vzácnými freskami a bočním oltářem sv. Stanislava ze začátku 16. století z dílny světoznámého Mistra Pavla z Levoče. Poté následovala návštěva kostela sv. Egídia ve městě Poprad a kostela sv. Jiří ve Spišské Sobotě. Po návštěvě těchto míst se exkurze přesunula do města Kežmarok, kde byl navštíven evangelický dřevěný artikulární kostel zapsaný na seznamu UNESCO a farní kostel Nejsvětější Trojice.

Další den se účastníci zastavili v kostele sv. Vavřince v Hrabušicích, u zámků v Betlanovcích a Spišském Štiavniku a v kostele sv. Ladislava ve Spišském Štrvtku. Po těchto zastávkách účastníky čekala pěší putování Slovenským rájem na Kláštorisko, kde byly v 80. letech minulého století archeology odkryty pozůstatky kartuziánského kláštera.

Poslední exkurzní den byl věnován městu Levoča, nejvýznamnějšímu obchodnímu a kulturnímu městu Spiše. Díky spolupráci s kolegy z Pamiatkového úradu byly postupně navštíveny kostel sv. Jakuba s rozsáhlým souborem středověkých a barokních oltářů, včetně monumentálního díla Mistra Pavla z Levoče, dále evangelický kostel a budova historické radnice. Další zastávkou pak byl kostel sv. Ducha Žehře, který je součástí UNESCO s mimořádně hodnotným souborem středověkých nástěnných maleb. Poslední zastávkou v programu byla návštěva Spišské Kapituly, během níž došlo na prohlídku biskupské rezidence a katedrály sv. Martina.