Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Na konci dubna uskutečnili studující 1. ročníku bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání pod vedením doc. Jany Hrdličkové jednodenní exkurzi do Berlína. Tato exkurze se konala v rámci kurzu Současná kultura německojazyčné oblasti a byla v jednotlivých seminářích detailně připravována.

V přípravné fázi šlo především o zmapování významných i méně známých berlínských reálií, muzeí a výstav. Z těchto možností pak byly vybrány tři, na které se exkurze do Berlína zaměřila. Byla to výstava „Wir waren Nachbarn“ na radnici v Schönebergu společně s netradičním terénním památníkem v Bavorské čtvrti „Orte des Erinnerns im Bayerischen Viertel“, dále pak Ostrov muzeí jako příklad památky náležející ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO a nakonec ještě „Prachtboot“ vystavený v Etnologickém muzeu Humboldtova fóra, k němuž se váže kritická kniha Götze Alyho „Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten“ z roku 2021.

Nad rámec plánu zhlédli památky podél tříd Kurfürstendamm a Unter den Linden (Kaufhaus des Westens, kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche; Kollwitzové „Pieta“, Humboldtova univerzita, Státní opera Berlín, Braniborská brána). Z německé strany exkurzi podpořila berlínská autorka dr. Inka Bachová, z české doc. Renata Cornejo.

Cestou rozkvetlými alejemi nás provázely informační tabulky o restrikcích v životech Židů žijících v Berlíně ve 20.-40. letech 20. století“, líčí svůj nejsilnější dojem z exkurze Barbora Kučerová. Pro Sophie Schwarz pak bylo překvapením, jak se v Humboldtově fóru snoubí minulost s přítomností: „Přestože je Berlín centrem moderního života, nalezneme zde spoustu míst připomínajících jeho bohatou minulost.“

Berlín studenty natolik zaujal, že již na zpáteční cestě začali střádat plány, jaké berlínské památky navštíví příště.