Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Děkanka filozofické fakulty prof. Michaela Hrubá se ve dnech 4.–5. 5. 2023 zúčastnila konference na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici, kde hovořila o hodnocení výsledků humanitních oborů podle Metodiky 17+ a problematice financování výzkumu na filozofických fakultách v České republice.

V rámci setkání, které se rovněž věnovalo výsledkům periodického hodnocení vědy na Slovensku a pozici humanitních oborů v něm, bylo důležité vzájemné sdílení zkušeností z hodnotících procesů a zároveň konstatování obdobných problémů v rámci institucionálního zabezpečení vzdělávací i výzkumné činnosti.