Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Ve dnech 28.–29. dubna se v arizonském Tucsonu konalo mezinárodní sympozium ke středověkým a raně novověkým dějinám. Českou republiku na sympoziu reprezentovali David Tomíček a Filip Hrbek z Katedry historie Filozofické fakulty UJEP.

Sympozium hostila posluchárna School of Natural Resources and the Environment sídlící v rozlehlém kampusu University of Arizona v Tucsonu. Letošním tématem tohoto 21. ročníku bylo Human nad Natural Worlds in the Middle Ages and Early Modern Time: From Ecocriticism to Pre-Modern Anthropology.

Organizačním duchem těchto sympozií je významný badatel na poli středověkých a raně novověkých dějin prof. Albrecht Classen, který v posledních pěti letech dvakrát přednášel i v prostorách Filozofické fakulty UJEP (2018, 2022). Za jeden z výsledků vzájemné spolupráce mezi FF UJEP a prof. Classenem lze považovat i fakt, že na letošní mezinárodní sympozium byli opět pozváni dva přednášející z ústecké filozofické fakulty, Filip Hrbek a David Tomíček. Tito odborní pracovníci se tak nejen svými referáty zapojili jako jediní zástupci z České republiky do diskusí nad podobami konceptualizace přírody i interakcí lidské společnosti a přírodního prostředí ve středověkých a raně novověkých pramenech. Filip Hrbek ve svém příspěvku Perception of Quality of Air in the Czech Lands of the Sixteenth and Seventeenth Centuries hovořil o reflexi znečištění ovzduší způsobeného lidskými faktory v raně novověkých textech věnovaných ochraně před morovou epidemií. David Tomíček se zase ve svém příspěvku Res naturales, Causes and Nature of Diseases in Czech Medical Literature of the Sixteenth Century zaměřil na vztahy mezi přírodním prostředím a fyziologickými procesy lidského těla v lékařských pojednáních 16. století.

Obě studie by měly vyjít příští rok v odborné publikaci z prestižního nakladatelství Walter De Gruyter.