Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Nedávno vyšla nová kniha s názvem „Volby a kvalita demokracie v českých krajích: participace, soutěživost, reprezentace“. Autory této kolektivní monografie jsou Pavel Maškarinec, Petr Bláha a Jakub Charvát z Katedry politologie FF UJEP.

Kniha navazuje na již etablovaný výzkum kvality demokracie, zaměřuje se však na zatím spíše politologickými analýzami přehlíženou krajskou úroveň vládnutí v České republice. Po teoretickém ukotvení zkoumané problematiky a adaptaci výzkumného rámce pro analýzu regionální úrovně vládnutí je pozornost věnována empirickému výzkumu politické participace (tzn. volební účasti a neplatným hlasům v krajských volbách, referendům a aktivitám neziskových organizací), volené politické reprezentaci (zejména pak zastoupení žen v krajských zastupitelstvech a radách) a soutěživosti (fragmentaci a typologickému zařazení krajských stranických systémů) v českých krajích od jejich vzniku v roce 2000 až do současnosti. Jejich prostřednictvím je pak zhodnocena a porovnána kvalita demokracie v českých krajích.

Knihu naleznete ve studovně KFHS a KPOL nebo ve Vědecké knihovně UJEP. K zakoupení je na webových stránkách Centra pro studium demokracie a kultury, kde také vyšla.

Kniha vznikla za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu reg. č. GA 20-04551S „Vzorce a kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky“.