Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Jak vypadá práce redaktora ve válečném konfliktu? Jak se vyvarovat propagandě a dezinformacím a jaká jsou specifika konfliktu na Ukrajině? To vše a mnohem více nabídla debata s názvem „Informace ve válce: média a obrana demokracie“, kterou uspořádala Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci s Českou televizí.

Debata se uskutečnila ve středu 26. 4. od 16:00 h v Zelené aule MFC UJEP. Pozvání na diskuzi přijal redaktor Jakub Szántó, někdejší zahraniční zpravodaj ČT na Blízkém východě a autor několika knih (nejnověji spoluautor knihy „Putinova válka“) a Barbora Maxová, reportérka zahraniční redakce ČT, která na Ukrajině během války několikrát natáčela.  Ti, diskutovali se zástupci Filozofické fakulty UJEP politologem Jakubem Charvátem a Denisou Charvátovou, mediální analytičkou. Debatou provázela děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

„Bezprecedentní události na Ukrajině jsou novou výzvou pro média, která musí ověřovat těžko dostupné či propagandistické informace, snaží se přinášet zpravodajství z dění na bojové frontě. Stejně tak je ale konflikt důležitý z hlediska výzev pro českou společnost, například z pohledu mezinárodních vztahů, ohrožení demokracie a dalších témat, proto jsme se rozhodli uspořádat na toto téma veřejnou debatu,“ komentuje Pavlína Tomášová projektová specialistka ve zpravodajství ČT24.

Hosté společně hovořili o zkušenostech z válečných konfliktů, a to nejen z Ukrajiny, ale i dalších míst. Promluvili o práci novináře, jakým způsobem vznikají reportáže, jak zjišťují a ověřují informace. Věnovali se také tomu, jak se při práci vyhnout nebezpečí a v čem jsou válečné konflikty pro novinářskou práci riskantní. Kromě toho se účastníci mohli dozvědět, jak funguje propaganda a jak před ní bránit demokracii.

 „Jsme rádi, že se nám po covidové pauze podařilo navázat na předchozí spolupráci s Českou televizí, v rámci, které jsme na univerzitě pořádali v minulosti debaty např. na téma fake news nebo větší diskusi u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Pro studenty a studentky je velmi důležité, aby se orientovali ve veřejném prostoru a dokázali pracovat s informacemi i dezinformacemi, které jsou v něm přítomné. Proto jsou podobné debaty velmi užitečné a oceňuji Českou televizi, která podobné akce nejen vysokým školám nabízí a dává na nich prostor i odborníkům na daná témata“komentuje diskuzi děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.