Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Na konci března proběhlo představení nového čísla německého odborného časopisu KulturPoetik s podtitulem „Evropa a poetika hranice“. Na přípravě vydání se podíleli Annabelle Jänchen a Renata Cornejo z Katedry germanistiky FF UJEP a Daniel Schmidt z Univerzity Brémy. Prezentace nového čísla proběhla v rámci česko-německého kulturního festivalu „So macht man Frühling / Tak se dělá jaro“, který se uskutečnil v německém městě Brémy.

Tematické číslo obsahuje celkem sedm příspěvků, věnující se otázce konstrukce hranic a jejich překračování v současné německojazyčné literatuře. Jedná se o vybrané příspěvky, které byly předneseny na mezinárodním workshopu „Europa und der Grenzdiskurs in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ v Ústí nad Labem v říjnu 2021.

Prezentace časopisu se zúčastnily obě ústeckéeditorky. Doc. Cornejo představila blíže publiku koncepci celého čísla a Annabelle Jänchen, doktorandka KGER UJEP, ji pak konkretizovala na příkladu svého vlastního příspěvku, který je výsledkem jejího doktorského grantu U21.

„Zde publikované texty zkoumají problematiku hranic v současné literatuře z různých úhlů pohledu. V popředí stojí nejen problematika hranic a jejich překračování ve vztahu k Evropě, ale zajímá nás také otázka vztahu mezi vlastníma cizím, a s tím související otázka konstrukce vlastní identity,“upřesňuje koeditorka Annabelle Jänchen.

„Součástí čísla jsou kromě odborných příspěvků také dva rozhovory, a sice s německou autorkou Karosh Tahou a českým spisovatelem Vratislavem Maňákem, který se prezentace v Brémách zúčastnil k naší velké radosti online,“ dodává doc. Cornejo. Oba autoři k problematice překračování hranic přistupují ve svých dílech zcela odlišně. Zatímco Karosh Taha pochází z Iránu, vyrůstal Vratislav Maňák v česko-německém příhraničí. „Zajímalo nás, jak se tyto zkušenosti promítají do jejich díla, zda a jaké hranice vnímají oni sami v současné Evropě. Kromě toho je pohled autora jiný než literárněvědný, a proto pro nás jako editory bylo důležité, aby bylo číslo, věnující se poetice hranic, obohaceno i o tuto subjektivní autorskou perspektivu,“ doplňuje doc. Cornejo.

Mezinárodní časopis KulturPoetik vychází od r. 2001 v renomovaném německém nakladatelství Vandenhoeck & Ruprecht dvakrát do roka, je evidován v mezinárodní databázi SCOPUS a publikovány jsou zde zejména literárněvědné příspěvky z kulturní historie. Aktuální číslo časopisu bude brzy k dispozici v mediatéce KGER.

Problematice hranic a jejich zpracování v literatuře se poté hodlá ústecký tým věnovat i nadále. Ve dnech 22.–25. 11. 2023 je proto ve spolupráci s ÚČL AV ČR v Praze plánovaná mezinárodní konference věnující se blíže tomuto tématu.