Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Ve dnech 14.–16. dubna se konala historická konference s názvem Pivo v turbulentních časech. Konference proběhla v prostorách Kulturního domu a kina v Krásné Lípě. Akci spoluorganizovala Katedra historie FF UJEP a Pivovar Falkenštejn, který letos slaví 10 let od svého založení.

Účastníky konference čekalo celkem 37 příspěvků rozdělených do sedmi bloků, mezi kterými nechyběla témata jako Ženy a pivonebo Pivovary ve Velké válce. Přednášet navíc přijeli i zahraniční hosté ze Slovenska a Polska, takže se účastníci konference mohli dozvědět o pivovarnictví a pivní kultuře těchto zemí.

„V roce 2016 uspořádala katedra historie FF UJEP ve spolupráci s dalšími partnery konferenci Orosené dějiny. Jejím výstupem byla stejnojmenná kolektivní monografie, která posunula naše vědění zase o kus dál. Jedním z pivovarů, které tehdy naši konferenci podpořily, byl krásnolipský Falkenštejn. Ten se mimo vaření piva dlouhodobě věnuje i pořádání různých přednášek a akcí zaměřených na poznání regionu, kde jsou mj. reflektována i historická témata. A protože v letošním roce slaví deset let od svého založení, rozhodli jsme se uspořádat společně další odbornou konferenci,“komentuje jeden z hlavních organizátorů konference a vedoucí katedry historie FF UJEP doc. Martin Veselý.

Kromě konferenčních příspěvků byl připravený diskusní panel s Janem Pokorným, společenský večer s Falkenštejnem a doprovodný koncert, na kterém vystoupil litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa.

„Letos bylo naším záměrem propojit historické bádání s aktuálním děním v pivovarnictví a nabídnout i pohled do zákulisí vaření piva a poznání pivních stylů. Výstupem této konference by měla být další kolektivní monografie zaměřená na dějiny piva a pivovarnictví,“dodává doc. Martin Veselý.

Pořadateli a partnery akce byli kromě Pivovaru Falkenštejn a Filozofické fakulty UJEP, také Archiv města Ústí nad Labem, Státní okresní archiv v Děčíně, Collegium Cibium a Město Krásná Lípa.

Konference Pivo v turbulentních časech se konala pod záštitou senátorů Senátu PČR Ing. Zdeňka Linharta a Mgr. Martina Krska, rektora Univerzity J. E. Purkyně RNDr. Jaroslava Koutského, Ph. D., a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Jiřího Řeháka.