Sidebar

23
bře,
39 Aktuality

Ve středu 26. října 2022 proběhl v budově Muzea města Ústí nad Labem workshop projektu TAČR: Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Řešiteli projektu jsou Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. a Filozofický fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Projektovým partnerem je Správa NP České Švýcarsko. Projekt je zaměřen na identifikaci, inventarizaci a dokumentaci staré těžební a hornické činnosti na území Národního parku a CHKO Labské pískovce.

Aplikačními výstupy jsou především vyhodnocení potencionálních rizik starých těžeb a určení provenience stavebního materiálu vybraných nemovitých kulturních památek v oblasti. K dosažení cílů jsou analyzovány archivní, muzejní i terénní historické prameny, pozornost je věnována také technologiím těžeb a jejich datování.

Cílem uskutečněného workshopu bylo představení tohoto interdisciplinárně koncipovaného projektu pozvaným zástupcům orgánů státní památkové péče, univerzit, ochrany přírody, krajského úřadu a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. Prezentována byla řešená témata projektu a dosavadní výsledky bádání v oblasti studia archivních pramenů, deskripčního systému starých dobývek a dochovaných reliktů těžeb v krajině. Dále byla prezentována problematika provenience stavebního kamene a stability starých lomových stěn. Na závěr proběhla ukázka připravovaných výstupů projektu, kde zaujala zejména online GIS databáze a výpočtové 3D modely povrchových i podpovrchových těžeb.

Bližší informace o projektu, realizovaném mezi dubnem 2021 a prosincem 2023, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA, reg. č. TL05000407, naleznete na:

https://www.muzeumusti.cz/muzeum/projekty/databaze-starych-lomu-a-dobyvek-na-uzemi-np-ceske-svycarsko-a-chko-labske-piskovce-update/

Řešitelský tým:

  • RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. – geolog, vedoucí projektu
  • Mgr. Natalie Belisová – vlastivědná badatelka (historie/archiv)
  • PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. – stavební historik
  • Mgr. Jan Horák – dokumentátor-technik
  • PhDr. Jiří Belis – historik-konzervátor/dokumentátor
  • Mgr. Oldřich Holešinský – správce GIS