Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem zahájilo v současnosti unikátní projekt. Do digitální podoby převádí sérii nádob řecké černofigurové a červenofigurové keramiky z 6.-4. století př. Kr., které náleží do antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem zahájilo v současnosti unikátní projekt. Do digitální podoby převádí sérii nádob řecké černofigurové a červenofigurové keramiky z 6.-4. století př. Kr., které náleží do antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Dlouhodobě je zapůjčené k badatelským i expozičním účelům právě do roudnického muzea.

K čemu je zmiňovaná digitalizace potřebná? Je stěžejní z několika důvodů. Centrum i muzeum hodlají výsledky své práce prezentovat v podobě digitálních expozic. Jejich význam v současnosti narůstá právě z důvodů např. epidemie Covid 19, která neumožňuje návštěvníkům obdivovat tyto antické skvosty přímo v muzejních vitrínách. Digitální modely těchto váz tak najdou své využití jak v celostátní databázi e-Sbírky, tak také v digitálních výstavních projektech Filozofické fakulty či Podřipského muzea.

Druhým důvodem digitalizace je snaha o vytvoření takového 3D zobrazení daných váz, které umožní v digitální podobě studovat i technologické detaily související s dílčími výrobními procesy těchto váz. Součástí této snahy je i vytvoření geometrických rozvinutí oběžných výzdobných motivů a scén těchto váz, které umožní prezentovat zejména v „papírových publikacích“ tyto motivy v celku a nikoliv pouze jejich části. Na této metodice fakulta i muzeum spolupracuje s odborníky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

Martin Trefný, Táňa Šimková