Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Projekt Národní kulturní identity Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele byl v prosinci 2020 završen výstavou Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán. Autorsky se na ní podíleli Národní památkový ústav ÚOP v Ústí nad Labem a Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie Filozofické fakulty UJEP. 

Projekt Národní kulturní identity Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele byl v prosinci 2020 završen výstavou Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán. Autorsky se na ní podíleli Národní památkový ústav ÚOP v Ústí nad Labem a Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie Filozofické fakulty UJEP.

Tato výstava seznamuje laiky a odbornou veřejnost s metodou dokumentační práce, vývojem technologie sušení a s nejzajímavějšími objekty z celkem 5 800 námi zdokumentovaných staveb. Společně s objekty zaniká i jejich výpovědní hodnota, naše generace je tak zřejmě poslední, která je může sledovat v původní podobě a autentickém kontextu včetně návaznosti na krajinu,“ konstatuje řešitel projektu za FF UJEP PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Cílem pětiletého projektu bylo co nejjednodušším způsobem zachytit informace o existenci a podobě objektů pro sušení a zpracování chmele včetně technologií v oblasti Žatecka, Úštěcka a Tršicka na Moravě.

Nikde na světě nejsou historické stavby pro sušení a skladování chmele dochovány v takovém množství a v původní podobě jako právě u nás v České republice. Stovka námi zdokumentovaných staveb je kvůli společenským a hospodářským změnám odsouzena k postupnému zániku, stále avšak můžeme být alespoň hrdí na to, že chmel vypěstovaný na našem území je nejlepší na světě,“ dodává hlavní řešitelka projektu Mgr. Lucie Radová z NPÚ ÚOP Ústí nad Labem.

Protiepidemický systém ČR dosud nedovoluje výstavu otevřít pro veřejnost, zpřístupněna je zatím online na webu FF UJEP a NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. Až rozhodnutí vlády umožní otevření výstavy veřejnosti, bude uspořádána vernisáž, na níž dojde zároveň k pokřtění doprovodného katalogu výstavy a certifikované Metodiky efektivního tematického průzkumu a dokumentace historických staveb. Organizátoři se těší na návštěvníky na zámku v Krásném Březně od 4. 1. – 30. 3. 2021 a od 1. 4.–30. 4. 2021 v Infocentru v Ústí nad Labem. Dalším místem, které putovní výstava navštíví, bude žatecké Muzeum Chmele.

Anotace výstavy

Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán

Čím vším bylo chmelařství na území Žatecka, Úštěcka a Tršicka ovlivněno? V jaké míře se zachovaly hmotné památky na slavné období? A jakým způsobem je možné stovky a možná tisíce objektů studovat? Na tyto otázky se výstava „Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán" snaží odpovědět.

Výstava „Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán" vznikla jako výsledek projektu NAKI „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele" řešeného Národním památkovým ústavem a Filozofickou fakultou UJEP. Zaměřuje se na představení výjimečného zemědělského odvětví, jakým chmelařství nejen v minulosti bylo. Chmelařství vtisklo dotčeným oblastem nezaměnitelnou podobu, na které se vedle chmelnic, pro jejichž prosperitu jsou nezbytné specifické přírodní podmínky, podílí také jednotlivé obce se svým charakteristickým urbanistickým řešením a tisíci existujících chmelařských objektů. Tyto objekty jsou ojedinělé nejen svým jednostranným funkčním využitím, ale i architektonickým ztvárněním, konstrukčním řešením a technologickým vybavením. Dokládají po staletí rozvíjenou techniku zpracování a sušení chmele, a to od nejjednodušších způsobů pomocí přirozeného sušení až po vznik sofistikovaných sušárenských technologií. Objekty určené pro zpracování a uchování chmele se tak staly dominantami obcí a vesnic. Po polovině 20. století však z důvodu společenských proměn ztrácely na významu, a nakonec svým účelům přestaly sloužit úplně. I proto docházelo – a i dnes bohužel dochází – k jejich pustnutí a četným demolicím.

Součást výstavy: