Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

V Muzeu města Ústí nad Labem je veřejnosti přístupná knihovna Muzea města Ústí nad Labem. Knihovnu můžou využívat studenti a akademičtí pracovníci bez nutnosti registrace nebo placení vstupného, a to čtyři dny v týdnu od úterý do pátku v době od 9,00 do 17,00 hodin. Knihovna se nachází v přízemí budovy muzea, nabízí 18 studijních míst a jedno místo u počítače. K dispozici je Wifi připojení.

Ve studovně jsou volně k nahlédnutí aktuální čísla odborných a regionálních časopisů a sborníků, starší vydání Vám rádi na požádání předložíme ke studiu.

Online katalog knihovny je k dispozici na
http://www.muzeumusti.cz/online-katalog-knihovny.aspx