Sidebar

17
říj, čt
41 Aktuality

Nová publikace: Dana Novotná - Městské stavební řády
Kritická edice pramenů stavebního práva s komentářem a příklady aplikace.

Elektronická publikace o 10 kapitolách je dále metodicky dělena na prameny, charakteristiku pramenů, komentář a další doprovodné texty. Úvodní část obsahuje stručné dějiny městské správy a práva od 13. do 20. století, k tomu podrobnější výklad o stavebním právu jako rozšířenou předmluvu k pramenům rozdělených na listiny, řády, zákony a patenty, ty jsou předloženy v původní jazykové formě s případným překladem a vysvětlivkami. Celkem je představeno 18 pramenů s dalšími dodatky, které představují různé právní nástroje stavebního práva typické pro svou dobu. Následuje vyhodnocení pramenů z různých hledisek např. jejich platnost, význam, řešení stavebního povolení v různých dobách, předpisy bezpečnostní, protipožární, orgány stavebního řízení, způsoby projektování či řízení staveb apod. Rozsáhlou kapitolou doplněnou a obrazovou dokumentací je kapitola příkladů z praxe a z průzkumů měst. Představena jsou především města Jičín, Jihlava, Josefov Pardubice a Znojmo, tj. města královská, poddanská residenční, horní či pevnostní od 13. do 19. století.

Knihu je možno zakoupit na NPÚ ÚOP v Brně,Palackého 34 (tel.: 549522854), v Knihkupectví Juditina věž na Mostecké ulici v Praze, nebo ji objednat na adrese pub@brno.npu.cz a poslat poštou. Cena 100 kč.