Sidebar

17
říj, čt
41 Aktuality

Spolupráce s Muzeem města Ústí nad Labem na dokumentaci artefaktů z kostela sv. Floriána v Krásném Březně přináší první konkrétní výsledky. Ve dnech 9-10. 12. 2011 skenovali studenti oborů Dokumentace památek a Kulturně historická regionalistika v rámci programu A potencia ad Actum v prostorách muzea sochy apoštolů sv. Marka a sv. Matouše, které byly původně součástí oltářní archy a dnes jsou deponovány v muzeu. Představujeme první výsledky práce, jejímž konečným cílem je vytvoření digitálního modelu oltáře.

Ukázka 3D modelu sochy sv. Matouše po softwarové úpravě. Autor: J. Chmelenský.