Sidebar

17
říj, čt
41 Aktuality

Ve dnech 9. -10. 12. 2011 proběhla v budově Muzea města Ústí nad Labem první část kurzu Laserové skenování v rámci rozvojového programu A potentia ad actum. Od možnosti ke skutečnosti. Tato metoda byla použita pro dokumentaci soch apoštolů sv. Marka a sv. Matouše, původně umístěných na oltáři v kostele sv. Floriána v Krásném Březně. V současné době se nacházejí v depozitáři muzea. Závěrečná část kurzu, kdy budou zpracována získaná data, se bude konat 13. -14. 1. 2012. Konečným výstupem tohoto měření bude 3D model využitelný při restaurování, případně vzniku kopie.