Sidebar

3
čvn, so
46 Aktuality

Dne 1. března 2023 byl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zahájen pětiletý výzkumný projekt NAKI III „FINIS CONFESSIONIS“ BAROKO VÝCHODNÍHO KRUŠNOHOŘÍ. SAKRÁLNÍ STAVBY A UMĚLECKÁ VÝZDOBA ARCHITEKTURY A KRAJINY.

Hlavním řešitelem za FF UJEP je Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., dalšími řešiteli jsou Mgr. Táňa Šimková, Ph.D., PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Dokumentaci, studiu a interpretaci budou podrobeny soubory barokních a barokizovaných kostelů, prostorových kaplí a vybraných sochařských památek z období baroka na území východního Krušnohoří. Zaměstnanci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví zpracují v rámci projektu dokumentaci a analýzu architektury.

Podrobnosti a aktuální dění sledujte na webu projektu: http://finis.ff.ujep.cz